อเด็คโก้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสายอาชีพของนักศึกษาไทย ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนะแนวทางด้านสายอาชีพต่าง ๆ เพื่อค้นพบศักยภาพตนเอง และเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพตามความถนัด ความรักในงานที่ทำมากที่สุด

หากทางสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย มีความประสงค์ให้ทีมงานอเด็คโก้เข้าไปบรรยาย/แนะแนว/ให้คำปรึกษาทางด้านสายอาชีพ กรุณากรอกข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง และรอรับการติดต่อกลับจากเรา

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1.ผู้ติดต่อต้องเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2.การแจ้งความประสงค์จะต้องแจ้งอเด็คโก้ล่วงหน้า 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อมีเวลาในการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุด
3.การเดินทาง สามารถเดินทางในจังหวังกรุงเทพฯและปริมณฑล และ จังหวัดชลบุรี

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง