อเด็คโก้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสายอาชีพของนักศึกษาไทย ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนะแนวทางด้านสายอาชีพต่าง ๆ เพื่อค้นพบศักยภาพตนเอง และเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพตามความถนัด ความรักในงานที่ทำมากที่สุด

หากทางสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย มีความประสงค์ให้ทีมงานอเด็คโก้เข้าไปบรรยาย/แนะแนว/ให้คำปรึกษาทางด้านสายอาชีพ กรุณากรอกข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง และรอรับการติดต่อกลับจากเรา

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1.ผู้ติดต่อต้องเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2.การแจ้งความประสงค์จะต้องแจ้งอเด็คโก้ล่วงหน้า 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อมีเวลาในการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุด
3.การเดินทาง สามารถเดินทางในจังหวังกรุงเทพฯและปริมณฑล และ จังหวัดชลบุรี