สรุป 7 ประเด็นที่ HR ต้องรู้ จากงาน Adecco Workforce Design 2021

December 03, 2020 Event & Activity,HR Insight


HR ยุคใหม่ต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด?  Adecco สรุปเนื้อหาจากงาน Workforce Design for Business to survive 2021 and beyond ที่ได้ 2 กูรู ด้าน HR & Innovation คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ Chief Human Resources Officer จาก Gulf Energy Development และคุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer จาก SCG Cement-Building Materials มาให้คำแนะนำเรื่องการ transform องค์กรและคนเพื่อให้พร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ๆ ในปี 2021 มาฝากกันค่ะ  
นวัตกรรมเริ่มต้นได้ด้วยการค้นหา “น้ำบ่อใหม่”  

Disruption ที่แท้จริงไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คือคำถามที่ว่า ธุรกิจของเราจะยังเป็นที่ต้องการต่อไปในอนาคตไหม องค์กรจึงต้องค้นหาสิ่งที่เรียกว่า “น้ำบ่อใหม่” หรือธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรองรับหรือทดแทน ธุรกิจหลักที่เราดำเนินการอยู่ทุกวันนี้ซึ่งอาจถูก disrupt ได้ในอนาคต องค์กรอาจต้องกลับมาคิดแบบเริ่มต้นจากศูนย์อีกครั้ง (Zero to One) ว่าองค์กรนี้ ต้องพัฒนาสินค้าและบริการอะไรซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้าในอนาคต ดังนั้นจากเดิมที่เคยทำงานแบบเน้นการปฏิบัติการอย่างเดียว ก็จะต้องหันมาให้น้ำหนักการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากขึ้นเพื่อหา s-curve ใหม่ๆ  

 

Hybrid Workforce Model 

การจะออกแบบหรือปรับโครงสร้างองค์กรสิ่งแรกที่ต้องทำคือหันกลับมามองที่ตัวธุรกิจก่อนว่าโจทย์ของเราเป็นแบบไหน แล้วปรับโครงสร้างขององค์กรให้รองรับตัวธุรกิจมากที่สุด ไม่จำเป็นต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งแบบตายตัว แต่จะเป็นลักษณะโครงสร้างองค์กรแบบ hybrid คือ ผสมผสานโครงสร้างเดิมเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจเดิม และโครงสร้างแบบกองโจร ที่ยืดหยุ่นมากกว่าเพื่อกระจายคนออกไปสร้างนวัตกรรมใหม่ หรือมี internal start-up ในองค์กร  โดยในธุรกิจหลักอาจใช้โครงสร้างแบบเดิมแต่ optimize และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่สำหรับธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหม่ โครงสร้างองค์กรอาจต้องราบลง บริหารจากล่างสู่บนมากขึ้นและผสมผสานคนรุ่นใหม่เข้ามามากขึ้น  
Transform 
ต้องเริ่มต้นที่คน 

ในองค์กรใหญ่ๆ คนคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้การ transform องค์กรไม่สำเร็จ ดังนั้นหากอยากจะขับเคลื่อนองค์กรจะต้องเริ่มที่หา why ให้เจอว่าทำไมต้องทำงานนี้  purpose คืออะไร เพื่อให้ทุกคนมีแรงจูงใจในการ transformไปด้วยกัน  ดังนั้นตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุด ไปจนถึงพนักงานที่ตำแหน่งเล็กที่สุดต้องมี mindset ที่ถูกต้อง การ transform ต้องเริ่มจากบนลงล่าง ผู้นำต้องเปลี่ยนแปลงก่อนเป็นคนแรกและทำให้เป็นแบบอย่าง  ยิ่งในวัฒนธรรมการทำงานแบบไทยๆด้วยแล้ว โดยทั่วไปลูกน้องจะไม่กล้าขัดหัวหน้า หัวหน้าจึงต้องเป็นผู้ที่เปิดกว้างและเปิดใจรับฟัง เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรมให้เกิดขึ้น 

Mindset & Skill set for 2021
 

โลกยุคใหม่ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถแบบ T-shape คือ มีความรู้กว้างขวางรอบด้านและรู้ลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับลักษณะของตัว T โดยคุณชุและคุณอาร์ทมองไว้พนักงานยุคใหม่ที่องค์กรมองหาควรมีองค์ประกอบสามด้านคือ  

Mindset >> เปลี่ยนแปลงและสอนได้ยาก 
- entrepreneurial mindset  
- life-long learning mindset 
- global mindset
Skill set >> สอนได้ เพิ่มพูนได้ 
- learning agility  
- digital skill 
- design thinking 
- social skill & communication skill 
Experience set >> องค์ความรู้ที่ตกตะกอนจากประสบการณ์ 
- business knowledge  
- work experience 

 


HR 
ปรับบทบาทจากผู้รักษากฎเป็น Empower 

บทบาทของ HR ในอดีตอาจเน้นเรื่องการรักษากฎ ความแฟร์ ความเท่าเทียม แต่ยุคนี้กฎอาจไม่เหมาะที่จะบังคับใช้กับทุกคน ดังนั้นบทบาทของ HR รวมถึงหัวหน้าหรือผู้นำองค์กร ควรปรับมาเป็นคนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสามารถมีอิสระในการทำงาน มีเครื่องมือ เทคโนโลยี และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน ขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับฝ่ายธุรกิจจัดทำ performance management เพื่อใช้วัดผลการทำงานและควบคุมให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 

Work From Where You Are 
 

โควิดช่วยให้ฝ่ายบริหารกล้าท้าทาย Status Quo หลายๆ อย่าง ที่เราไม่เคยคิดว่าทำได้ เราเคยคิดว่าคนอยู่บ้านจะดูทีวี ไม่ทำงาน เราเคยคิดว่า ถ้าคนมาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วจะทำงานไม่ได้ แต่โควิดพิสูจน์ให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่ ดังนั้นหากพนักงานตำแหน่งไหนสามารถ Work From Where You Are ได้ก็ควรเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้  โดยใช้ Results Oriented Work Environment วัดกันที่ผลงาน สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ เพราะพนักงานจะมีความสุข มีสมดุลชีวิตการทำงานที่ดี สุขภาพที่ดีขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่องค์กรก็ได้ประโยชน์ทั้งในแง่ต้นทุน ค่าใช้จ่ายออฟฟิศที่ลดลง ความยืดหยุ่นของการจ้างงาน รวมถึงได้ภาพลักษณ์ที่ดี เพราะการเปิดโอกาสให้คนทำงานจากที่ไหนก็ได้จะช่วยสร้างโอกาสการทำงานที่ทัดเทียมกันทั่วประเทศ ช่วยลดมลภาวะ ลดปัญหาสังคมได้อีกด้วย

 
ตัดคนและTraining = ตัดอนาคต 

หลายธุรกิจอาจต้องตัดงบประมาณ โดยการตัดคนหรือตัด training แต่คนคือทรัพยากรที่มีคุณภาพที่สุดสำหรับองค์กร พนักงานที่ยิ่งอยู่นานยิ่งมีต้นทุนที่เราลงทุนไว้มาก ยังไม่นับต้นทุนด้านการสรรหาที่เราต้องกลับมาจ้างงานใหม่อีกครั้ง องค์กรที่มีวิสัยทัศน์จึงควรอาศัยเวลานี้ในการพัฒนาคนและซ่อมสร้างองค์กร เพื่อให้พร้อมเมื่อธุรกิจกลับมาเดินหน้าได้อย่างปกติ    ดังนั้นหากองค์กรของคุณมีปัญหาทางการเงินให้กลับมาดูค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก่อนว่ามีอะไรที่เราสามารถลดได้บ้าง เช่น ลองคุยกันเพื่อหาวิธี optimize งบประมาณหรือทรัพยากรที่มี ลองเปลี่ยนจากการจัด training แบบที่เคยจัดที่โรงแรมมาเป็นจัดออนไลน์ เป็นต้น หรือหากสู้ไม่ไหวจริงๆ อาจใช้วิธีลดหรือปรับแพ็คเกจเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน โดยให้การตัดคนออกเป็นทางเลือกสุดท้าย 

 

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

เกี่ยวกับ Adecco 

Adecco เป็น Recruitment Agency ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและบริการด้าน recruitment แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งบริการสรรหาพนักงานประจำและบริการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว รวมถึงบริการ executive search สรรหาผู้บริหารให้องค์กร 

  • ลูกค้าองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อรับคำปรึกษาจาก recruitment consultant ของเรา ที่ webmaster@adecco.co.th หรือติดต่อ Adecco สาขาใกล้คุณ โดยทางเราเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด