ประกาศผลผู้โชคดีกับกิจกรรมแจกฟรี หนังสือ "คนเก่งพูดต่าง"

February 27, 2018 Event & Activity
ประกาศผลผู้โชคดีกับกิจกรรมแจกฟรี หนังสือ "คนเก่งพูดต่าง" ให้คุณพัฒนาตัวเองในปี 2018 นี้ จำนวน 5 รางวัล  

 1. Cherry Kittana
 2. Pakpoom Bhukhamorn
 3. Inspirations Ka
 4. Thoy Wantanee
 5. Apple Wongwatcharadech

ผู้โชคดีกรุณาติดต่อเพื่อขอรับรางวัลทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ก @AdeccoThailand

เงื่อนไขการรับของรางวัล
 1. ผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน นับจากวันประกาศผล เพื่อขอข้อมูลสำหรับการยืนยันรับของรางวัล
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งชื่อ ที่อยู่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนามาที่ webmaster@adecco.co.th ภายใน 15 วัน (นับรวมสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากได้รับการติดต่อรับของรางวัล เพื่อยืนยันการรับรางวัลมิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัล
 4. พนักงานของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย/บริษัทตัวแทนโฆษณาเกี่ยวข้อง/คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบว่ามีผู้เจตนาทุจริตในกรณีใดกรณีหนึ่ง
 8. การตัดสินใด ๆ ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด