ประกาศผลผู้โชคดีกับกิจกรรมทายผลอาชีพในฝันเด็กไทยปี 62

January 23, 2019 Event & Activity
ประกาศผลผู้โชคดีกับกิจกรรมทายผลอาชีพในฝันเด็กไทยปี 62

คำตอบที่ถูกต้องคือ "แพทย์"

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่านที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัล Swensens มูลค่า 200 บาท

- Jarupak Atiwatpinyo
- Wichai Siritaworajan
- Lamduan Kadsongkram
- Amp Chamaiporn
- Newkung Gogo Vasin Apira

ผู้โชคดีกรุณาติดต่อเพื่อขอรับรางวัลทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ก @AdeccoThailand 

เงื่อนไขการรับของรางวัล
  1. ผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน นับจากวันประกาศผล เพื่อขอข้อมูลสำหรับการยืนยันรับของรางวัล
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งชื่อ ที่อยู่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนามาที่ webmaster@adecco.co.th ภายใน 15 วัน (นับรวมสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากได้รับการติดต่อรับของรางวัล เพื่อยืนยันการรับรางวัลมิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัล
  4. พนักงานของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย/บริษัทตัวแทนโฆษณาเกี่ยวข้อง/คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบว่ามีผู้เจตนาทุจริตในกรณีใดกรณีหนึ่ง
  8. การตัดสินใด ๆ ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด