To Get is to Give: 5 หนังสือที่ผู้นำควรอ่าน พร้อมกิจกรรมแจกเวาเชอร์ Kinokuniya

August 29, 2018 Event & Activity

กติการ่วมสนุกลุ้นรับเวาเชอร์ KinoKuniya มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และ 500 บาท จำนวน 2 รางวัล เพียงทำครบทั้ง 4 ขั้นตอน

1. เข้าไปร่วมกิจกรรมที่โพสต์นี้
2. กด Like เพจ Adecco Thailand
3. กด Like โพสต์
4. Tag เพื่อน 1 คนใน Comment โพสต์แบบสาธารณะ
5. แชร์โพสต์แบบสาธารณะ โดยบอกชื่อหนังสือที่คุณอยากแนะนำลงบน Timeline ของคุณ พร้อมอธิบายว่าทำไมถึงแนะนำหนังสือดังกล่าว

ร่วมสนุกได้ถึงวันพุธที่ 19 กันยายน 2561
ประกาศผลรางวัลวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล

  1. ผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน นับจากวันประกาศผล เพื่อขอข้อมูลสำหรับการยืนยันรับของรางวัล
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งชื่อ ที่อยู่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนามาที่ webmaster@adecco.co.th ภายใน 15 วัน (นับรวมสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากได้รับการติดต่อรับของรางวัล เพื่อยืนยันการรับรางวัลมิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัล
  4. พนักงานของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย/บริษัทตัวแทนโฆษณาเกี่ยวข้อง/คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบว่ามีผู้เจตนาทุจริตในกรณีใดกรณีหนึ่ง
  8. การตัดสินใด ๆ ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด