Knowledge Center

The collection of knowledge materials for jobseekers and HR

การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งานเป็นบททดสอบด่านแรกที่สำคัญสำหรับผู้สมัครงานที่จะสร้างความประทับใจต่อผู้สัมภาษณ์ และนำเสนอตัวตนเพื่อให้ได้งานทำในที่สุด

September 27, 2017 Resume writng & interview tips

Japanese Interview Etiquette - เคล็ดลับการสัมภาษณ์งานกับบริษั­ทญี่ปุ่น

โดยส่วนใหญ่หลายท่านมักจะเข้าใจ­ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงา­นกับบริษัทญี่ปุ่น คือการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นให้คล่อ­งแคล่ว แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่จะละเลยไม­่ได้คือ "มารยาทแบบญี่ปุ่น" นอกจากจะทำให้ผู้สัมภาษณ์ประทับ­ใจในตัวเราแล้ว ยังเป็นการสื่อให้เห็นถึงความเข­้าใจและคุ้นเคยในวัฒนธรรมญี่ปุ่­นเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการประกอบ­การตัดสินใจในการทำงานอีกด้วย

April 08, 2016 Resume writng & interview tips

Infographic: สิ่งที่ควรมีติดกระเป๋าวันสัมภาษณ์งาน

สิ่งที่ควรมีติดกระเป๋าวันสัมภาษณ์งาน

October 09, 2014 Resume writng & interview tips

Infographic: ทำไมผู้สมัครงานถึงพลาดตอนสัมภาษณ์งาน

ทำไมผู้สมัครงานถึงพลาดตอนสัมภาษณ์งาน

June 10, 2014 Resume writng & interview tips

Infographic : เทคนิคการเขียน Resume ให้น่าสนใจ

เทคนิคการเขียน Resume ให้น่าสนใจ มีเทคนิคอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

July 08, 2013 Resume writng & interview tips