4 ทัศนคติจำเป็น ที่ HR มองหาในผู้สมัคร

April 28, 2020 Resume Writing & Interview​

มีคำว่ากล่าวว่าทัศนคติสำคัญกว่าความสามารถ คุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ไหมคะ? ทัศนคติถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการทำงานได้ เพราะคนที่เก่งมากๆ หากมีทัศนคติที่แย่ สุดท้ายแล้วก็อาจต้องเจอกับความล้มเหลวได้ ในทางกลับกันคนที่มีทัศนคติที่ดี แม้อาจไม่เก่งมากนัก พวกเขาก็จะพยายามปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจนก้าวสู่ความสำเร็จได้ ทัศนคติจึงเป็นหนึ่งในเกณฑ์วัดที่ HR นิยมใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงานในองค์กรเสมอมา

จากการทำวิจัยของ Adecco ที่ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์และคัดเลือกคนไปทำงานในบริษัทต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่แล้วคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะมีทัศนคติที่เป็นองค์ประกอบอยู่ 4 ด้านด้วยกัน ซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ จะสะท้อนถึง มุมมอง ทัศนคติ รวมไปถึงพฤติกรรม ที่ส่งผลให้ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน

1. มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน

สิ่งที่จะวัดว่าเราจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ทัศนคติด้านนี้ค่ะ เพราะในการทำงานย่อมมีอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ บางคนเจอปัญหาแล้วก็อาจท้อแท้ ล้มเลิกไปกลางคัน แต่คนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ จะมีเป้าหมายในใจที่ชัดเจน มีความเพียรพยายามที่จะหาหนทางแก้ไขปัญหาและทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย แม้ว่าอาจจะต้องยอมเสียสละความสบายไป ก็พร้อมทุ่มเททำงานเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

2. อดทนต่อสถานการณ์ที่กดดัน

การทำงานบางครั้งต้องเจอสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับงานหนัก แรงกดดัน หรือปัญหาต่างๆ การ
มีทัศนคติที่ดีและอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้สามารถรับมือและฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว ไม่จมอยู่กับปัญหานาน มองไปข้างหน้า มองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่รับมือได้ ไม่ท้อถอยในการหาทางแก้ปัญหา

 
3. มีพลังพร้อมเรียนรู้กับสิ่งใหม่

โลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวัน การเปิดใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการ ลับคมทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ เพื่อนำไปใช้และต่อยอดในการทำงานให้ก้าวทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คนที่มีทัศนคติด้านนี้มักมีมุมมองแบบ Start-up คือ ไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมค่อยลงมือทำ แต่ให้ลงมือทำ แล้วค่อยๆ เรียนรู้ ปรับปรุงไป กล้าที่จะลองผิดลองถูก เพราะหากรอให้ทุกอย่างพร้อม หรือยึดติดกับแบบแผนในอดีต เอาแต่คิดว่าทำไม่ได้ ไม่กล้าเรียนรู้หรือทดลองสิ่งใหม่ ก็จะทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาตัวเอง

 
4. ยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

การทำงานเป็นทีมสามารถสร้างความสำเร็จได้มากกว่าการทำงานคนเดียว การมีทัศนคติที่พร้อมจะเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น จะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น และสามารถสร้างสรรค์วัฒนธรรมการทำงานที่พร้อมจะช่วยเหลือและพึงพาอาศัยกัน ร่วมมือกันทำงานตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ทุกคนต่างเจอวิกฤต คุณสมบัติข้อนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันทั้งทีม

โดยจาก 4 ข้อนี้ หากผู้สมัครได้รับคะแนนเกินกว่า 70% ก็จะถูกประเมินว่ามีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีแนวโน้มที่จะทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานสูง

หากอยากทราบว่าเรามีทัศนคติที่พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จแค่ไหน คุณสามารถทำแบบทดสอบ WILL DO จาก ADECCO ที่ใช้ในการวัดและประเมินแรงจูงใจและทัศนคติการในทำงาน พร้อมรับคำแนะนำจาก HR เพียงลงทะเบียน ที่นี่