เช็คลิสต์ครึ่งปีหลัง! 5 สิ่งที่ HR ต้องเร่งปรับตัวให้ทัน

July 07, 2021 HR Insight

Adecco Group เผยแพร่ White Paper: The 5 guiding principles for the new world of work คู่มือสำหรับองค์กรเพื่อบริหารพนักงานในปี 2021 กับเช็คลิสต์ครึ่งปีหลัง! 5 สิ่งที่องค์กรต้องเร่งปรับตัวให้ทัน พร้อมข้อแนะนำสำหรับองค์กร มาเช็คกันค่ะว่าองค์กรคุณทำข้อไหนไปแล้วบ้าง1. Hybrid Working


อย่ารอที่จะกลับมาทำงานที่ออฟฟิศแบบเดิม 100% เพราะความปกติใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว องค์กรควรวางแผนระยะยาวถึงการผสมผสานระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศและ work from home โดยเร่งพัฒนาทักษะพนักงาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานแบบ virtual เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดที่ยังไม่แน่นอน รวมไปถึงการจัดออฟฟิศใหม่ให้สอดรับกับการที่คนเข้าออฟฟิศน้อยลง โดยอาจคำนึงถึงการใช้ระบบ hot desk หรือปรับผังออฟฟิศใหม่ให้มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับทำงานร่วมกัน มีห้องประชุมรองรับการวิดีโอคอลมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความได้เปรียบในการสรรหาบุคลากร ทั้งการดึงดูด talent กลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ที่เป็น gig worker โดยจากการสำรวจพนักงานในหลายประเทศทั่วโลกพบว่า 77% ต้องการการทำงานแบบ Hybrid Working นอกจากนี้ข้อมูลจากลิงก์อินยังพบว่าผู้สมัครงานเสิร์ชหางานที่มีเงื่อนไขให้ work from home มากขึ้นกว่าเดิมถึง 60%


2. Delivering results


บทบาทของ HR ในปัจจุบันต้องมากกว่าเรื่องเช็คเวลาการเข้างานและขาดลามาสาย ยิ่งปัจจุบันที่การทำงานปรับมาสู่รูปแบบ work from home ยิ่งไม่ควรหมกหมุ่นกับการเช็คชื่อลงเวลาการทำงาน แต่เป็นการหาตัวชี้วัดที่จะใช้ประเมินและวัดผลการทำงานโดยดูจากประสิทธิผลของตัวงานและสิ่งใหม่ๆ ที่พนักงานได้เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นและสร้างประสิทธิผลให้องค์กร ซึ่งในรายงานฉบับนี้ก็มีตัวอย่างการประเมินให้องค์กรลองดูเป็นแนวทางได้


3. Smart Planning


การทำงานในยุคนี้ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การวางแผนการทำงาน รวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ  จึงควรมีความยืดหยุ่นขึ้นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีที่มีในการจัดการงานและการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อให้พนักงานมีอิสระในการทำงานมากขึ้นและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ให้มีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


4. Wellbeing


สุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ไม่ใช่เพียงปัญหาโควิด-19 เท่านั้นที่องค์กรต้องโฟกัส แต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตด้วย ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากการ work from home เป็นระยะเวลานาน เช่น ปวดหลัง ความเครียด การขาด work-life balance การหมดไฟจากการทำงาน โดยจากการสำรวจพบว่าพนักงาน 70% คิดว่าสุขภาพจิต เป็นประเด็นที่องค์กรควรให้ความสำคัญและมีสวัสดิการสนับสนุน และผลสำรวจในสหราชอาณาจักรยังพบว่า work from home ทำให้รู้สึกเหงา (67%) ออกกำลังกายน้อยลง (46%), ปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานเป็นเวลานาน (39%) และมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ (37%)


5. Agile Working


การปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นและคล่องตัวขึ้นยังคงเป็น priority สำคัญขององค์กร ซึ่งการจะทำ agile ให้สำเร็จนั้นองค์กรต้องวางรากฐานมาไล่ตั้งแต่ระดับวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมและเอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ พนักงานระดับผู้บริหารและผู้จัดการที่ต้องมี empathy มีทัศนคติที่คอยเป็นผู้สนับสนุนลูกน้อง และคอยสื่อสารกับลูกน้องอยู่เสมอเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างกันให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

อ่านรายงานฉบับเต็มพร้อมแบบประเมินแต่ละข้อสำหรับองค์กรได้ที่ White Paper: The 5 guiding principles for the new world of work


เกี่ยวกับ Adecco 

Adecco เป็น Recruitment Agency ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและบริการด้าน recruitment แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งบริการสรรหาพนักงานประจำและบริการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว รวมถึงบริการ executive search สรรหาผู้บริหารให้องค์กร 

  • ลูกค้าองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อรับคำปรึกษาจาก recruitment consultant ของเรา ที่ webmaster@adecco.co.th หรือติดต่อ Adecco สาขาใกล้คุณ โดยทางเราเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด