ออกแบบ Candidate Experience Journey ยุคใหม่ด้วยการใช้ 3P

January 09, 2020 HR Insight

เมื่อ 93% ของผู้สมัครตัดสินใจเลือกงานจากประสบการณ์ที่ได้รับจากกระบวนการสรรหา ดังนั้น Recruiter จึงต้องไม่ใช่แค่ “หาคน” หรือ “รอให้คนเข้ามาหา” อีกต่อไป แต่ต้องยกระดับกระบวนการสรรหาไปสู่การสร้าง Candidate Experience ใหม่ในแบบมืออาชีพ รวดเร็วและทันสมัยอยู่เสมอ เพราะความต้องการของผู้สมัครในยุคปัจจุบันไปไกลเกินกว่าการรับสมัครงานรูปแบบเดิม ๆ จะสามารถตอบโจทย์ได้ โดย Experience นั้นต้องครอบคลุมทั้ง 3P คือ Platform ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ Process กระบวนการทำงานที่ฉับไวในเชิงรุก และ People ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการสรรหา

อเด็คโก้จึงชวนคุณมาทำแบบทดสอบเพื่อประเมินว่า “คุณ” มีความพร้อมในการทำ Candidate Experience Journey ทั้ง 3P มากน้อยแค่ไหน

 

Candidate Experience Journey Survey


ได้ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้ว มาดูคำอธิบายโดยละเอียดกันดีกว่าว่าคุณมีความพร้อมในเรื่อง Candidate Experience Journey มากน้อยแค่ไหน หรือมีด้านใดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมอีกบ้าง

25 คะแนนขึ้นไป: คุณมีความพร้อมในระดับสูง ถึงแม้คุณจะทำได้ดีแล้วทั้งในด้าน Platform, Process และ People แต่เราแนะนำให้คุณตรวจสอบและวัดผลทั้ง 3P อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานในกระบวนการสรรหาให้ดียิ่งขึ้น

16-24 คะแนน: คุณมีความพร้อมในระดับปานกลาง พยายามอีกนิด! และถึงแม้คุณจะมาถูกทางแล้ว แต่ควรพัฒนากลยุทธ์และการตรวจสอบการทำงานในด้าน Platform, Process และ People ต่อไป เพื่อยกระดับมาตรฐานในกระบวนการสรรหาให้ดีกว่าเดิม

น้อยกว่า 15 คะแนน: คุณมีความพร้อมในระดับที่ควรปรับปรุง ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว! โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติ และการตรวจสอบการทำงานในด้าน People, Process และ Platform อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้แก่ผู้สมัคร

อ่านคำอธิบายแบบเจาะลึก พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมจากอเด็คโก้ คลิกเลย!

…………………………………………………………………

จากการประเมินข้างต้นคุณคงรู้แล้วว่ามีด้านไหนที่คุณยังไม่พร้อมและต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีก อะเด็คโก้แนะนำให้คุณศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง #CandidateExperienceJourney #SOARInterviewTechniques #AgileRecruiting แบบเจาะลึก พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับกระบวนการสรรหา และอัพสกิลการสัมภาษณ์ของคุณก่อนใคร พบกันได้ในหลักสูตร Adecco Public Program “The Adventure to Talent Treasure” วันที่ 17 มีนาคม 2563 นี้

ดูคอร์สอบรมเลย!