Candidate Experience Journey EP.2

May 22, 2020 HR Insight

คุณทราบหรือไม่ กว่า 88.9% ของผู้สมัคร ตัดสินใจว่าจะสมัครงานกับองค์กรคุณจากสิ่งใด?

เมื่อผู้สมัครงานแต่ละ Generation มีความคาดหวังกับองค์กร หรือสิ่งจะได้รับจากงานแตกต่างกันออกไป
ส่งผลให้สิ่งที่ผู้สมัครจะให้ความสนใจในประกาศรับสมัครงาน รวมทั้งปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจสมัครงานกับองค์กร ของผู้สมัครแต่ละ Generation ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน

ดังนั้น Recruiter จะต้องใช้ข้อมูลและข้อมูลที่เหมาะสมในการดึงดูดผู้สมัครแต่ละ Generation ที่มีศักยภาพให้สมัครงานกับองค์กรของคุณ มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน ว่าอะไรเป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้ดึงดูดให้ผู้สมัครแต่ละ Generation ใน Candidate Experience Journey Ep.2 ตอน Attraction ไปพร้อมๆกันค่ะ

หากใครยังไม่ได้ดู Candidate Experience Journey EP.1 สามารถเข้าชมได้ ที่นี่ ค่ะ