ดาวน์โหลดฟรี! Candidate Persona Canvas

May 28, 2021 HR Insight

ดาวน์โหลดฟรี! Candidate Persona Canvas เครื่องมือทำ recruitment marketing ที่ HR ควรเซฟเก็บไว้

เคล็ดลับการทำ recruitment marketing อยู่ที่การเริ่มคิดแบบนักการตลาด ปรับมุมมองมาโฟกัสว่าผู้สมัครต้องการอะไร มากกว่าจะมองสิ่งที่องค์กรต้องการเพียงอย่างเดียว จึงจะสามารถดึงดูด talent ที่องค์กรต้องการให้สนใจเข้ามาร่วมงานกับองค์กรเราได้

Adecco ได้ออกแบบ canvas มาเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผน recruitment marketing ให้ตอบโจทย์มากขึ้น ผ่านคำถามไกด์ ที่จะทำให้คุณได้ทบทวนและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน เพื่อเป็นกรอบในการวางกลยุทธ์สำหรับสื่อสารกับผู้สมัครผ่าน touch point ต่างๆ ขององค์กร


ดาวน์โหลดไฟล์ Candidate Persona Canvas กรุณากรอกข้อมูลในกล่องสีฟ้าเพื่อดาวน์โหลด


อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

Announcement Adecco Thailand Privacy Policy

In compliance with the personal data protection laws and business ethics of the Adecco Group Thailand (“the Company”), the following statements constitute the Company’s privacy policy. Before using the service, please be informed that the Company has explicitly announced its privacy policy which covers the purposes of collecting, using, and disclosing personal data, the data collection period, as well as the data subject rights of website visitors, users, job seekers, and job applicants with the company through offline and online channels.

Please carefully read to understand the details on Adecco Thailand Privacy Policy on our Home page.

By saving your personal data on this page, you agree and give consent to the Company to process your request so that you become the Company’s contract party, which will allow the Company to collect, use, or disclose your information as per the contract base.

If you do not wish to allow the Company to collect, use, or disclose your personal data, you can click “Back” or leave this page.

Fill out the form below and get URL to download document.