รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Adecco Thailand Salary Guide

February 24, 2020 Salary Guide

Q: Salary Guide ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากไหน?

A: ข้อมูลใน Salary Guide มาจากข้อมูลเงินเดือนจริงของบริษัทที่ใช้บริการสรรหาบุคลากรผ่านทางบริษัท Adecco กว่า 3,000 บริษัท ตัวเลขใน Salary Guide เป็นข้อมูลจริงที่ไม่ได้มีการปรับแต่ง โดยแสดงเพียงค่าต่ำสุด (Min) และค่าสูงสุด (Max) ของเงินเดือนเท่านั้น และไม่ได้ใช้วิธีคำนวณแบบการทำ Salary Survey

Q: ทำไมเงินเดือนใน Salary Guide ถึงค่อนข้างสูง?

A: บริษัทที่เป็นลูกค้าของ Adecco ส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติและบริษัทชั้นนำในเมืองไทย จึงอาจมีโครงสร้างเงินเดือนที่สูงกว่าบางบริษัท และหลายตำแหน่งยังได้กำหนดคุณสมบัติและทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม หรือทักษะเฉพาะทางทางวิชาชีพ นอกจากนี้อัตราเงินเดือนยังแตกต่างกันไปตามสายอาชีพ และประเภทธุรกิจ

 

Q: ข้อมูล Salary Guide สามารถสะท้อนภาพรวมของตลาดได้มากน้อยแค่ไหน?

A: Salary Guide สามารถสะท้อนภาพรวมของตลาดได้ในบางส่วน เนื่องจากเป็นการแสดงข้อมูลจากบริษัทเอกชนกว่า 3,000 บริษัทที่ใช้บริการผ่านทาง Adecco แต่อาจไม่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เหมือน Salary Survey ที่มีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนภาพรวมเงินเดือนโดยเฉพาะกลุ่ม

Salary Guide จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นแนวทางเท่านั้น ทั้งสำหรับองค์กรในการบริหารจัดการค่าตอบแทนทรัพยากรบุคคล รวมถึงบุคคลทั่วไปเพื่อใช้ในการศึกษาและข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรื่องเงินเดือน  โดยสามารถเช็คฐานเงินเดือนออนไลน์ และดาวน์โหลด PDF ได้ฟรีที่ https://adecco.co.th/salary-guide

เกี่ยวกับ Adecco 

Adecco เป็น Recruitment Agency ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและบริการด้าน recruitment แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งบริการสรรหาพนักงานประจำและบริการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว รวมถึงบริการ executive search สรรหาผู้บริหารให้องค์กร 

  • ลูกค้าองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อรับคำปรึกษาจาก recruitment consultant ของเรา ที่ webmaster@adecco.co.th หรือติดต่อ Adecco สาขาใกล้คุณ โดยทางเราเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด