เทรนด์ตลาดแรงงานและทักษะปี 2022

January 26, 2022 HR Insight

แม้ว่าแนวโน้มของการจ้างงานในปีนี้จะเพิ่มมากขึ้นจากที่หลายธุรกิจทยอยฟื้นตัวกลับมา แต่ตลาดแรงงานในปีนี้ยังคงอยู่ในสภาวะเปราะบางจากผลกระทบที่ยืดเยื้อของโควิดที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า รวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก มีเพียงไม่กี่อุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงขาขึ้น เช่น เทคโนโลยี สุขภาพ ลอจิสติกส์ แต่ในภาพรวมงานยังคงหายากดังนั้นคนทำงานจึงจำเป็นต้องอัพสกิลและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่ง Adecco ได้สรุปเทรนด์ตลาดแรงงานและทักษะปี 2022 ไว้ดังนี้ 

สรุปเทรนด์ตลาดแรงงานและทักษะมาแรงปี 2022 แบ่งตามสายงาน

1. Marketing

โอกาสงานในสายงานการตลาดส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ digital marketing และ e-commerce ดังนั้นคนทำงานด้านการตลาดจึงควรอัปเดททักษะดิจิทัลและความรู้ในสายงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน แต่ก่อนการทำการตลาดจะเน้นเรื่อง creative marketing เป็นสำคัญ แต่ในระยะหลังนี้ performance marketing ค่อนข้างมาแรงมากกว่าโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการทำการตลาดซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและนำข้อมูล big data มาปรับใช้ ดังนั้นทักษะที่คนสายการตลาดควรอัพสกิลเพิ่มเติมจึงเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับ data และการทำ performance marketing  

ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด: data analytics, data visualization, performance marketing 
 

2. Sales& Business Development

กลุ่มงานด้านการขายเป็นกลุ่มที่มีการจ้างงานมากเสมอเพราะเป็นส่วนสำคัญของทุกธุรกิจ แต่งานที่เติบโตมากกว่าจะเป็นในกลุ่มงานขายแบบ B2B หรือในระดับองค์กรต่อองค์กร เพราะงานขายแบบ B2C ที่เป็นการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงนั้นหลายส่วนถูกทดแทนด้วยการขายออนไลน์ แต่การหาลูกค้าองค์กรนั้นยังจำเป็นต้องใช้คนเข้าไปติดต่อเพื่อเปิดโอกาสทางการขาย ดังนั้นทักษะที่คนในสายงานนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมจึงเป็นการศึกษาข้อมูลธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ การอัปเดทเทรนด์และติดตามคู่แข่งอยู่เสมอเพื่อวางแผนหาช่องทางและหาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจใหม่ๆ การบริหารทีมขาย นอกจากนี้ภาษาจีนก็เป็นทักษะที่น่าสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น

ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด: business acumen, Chinese language, leadership 
 

3. Finance& Accounting 

การจ้างงานคาดว่าจะทรงตัวเพราะงาน routine ในสายนี้เริ่มถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี ผู้ที่ทำงานด้านบัญชีและการเงินจึงต้องปรับตัวเพิ่มทักษะดิจิทัล ต้องมีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์และวิเคราะห์ข้อมูล มีความรู้และความเท่าทันในเรื่อง digital payment, ธุรกิจ Fintech และสินทรัพย์ digital ต่างๆ เช่น เช่น Bitcoin, Ethereum เพื่อปรับตัวให้ทันกับโลกการเงินที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้จากที่ช่วงนี้มีข่าวการควบรวมกิจการค่อนข้างบ่อยคนทำงานที่มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการควบรวมกิจการมาก่อนก็จะทำให้ได้เปรียบในการหางาน
 

ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดทักษะ: Digital skill, Digital asset literacy, Fintech 

 


4. HR

ในสายงานนี้คืองานด้านสรรหาและงานด้าน HRBP ค่อนข้างโดดเด่นกว่าหมวดอื่นๆ โดยการจ้างงานพนักงานสรรหามีแนวโน้มสูงขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจบางประเภทเช่น เทคโนโลยี ที่ต้องการ recruiter มาช่วยสรรหาพนักงานด้าน IT& Digital ที่ค่อนข้างขาดตลาด ขณะที่ด้าน HRBP ก็จะเป็นฝ่ายที่สำคัญมากเพราะมีส่วนสำคัญในการบริหารคนและบริหารธุรกิจในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ดังนั้น HR ยุคนี้ก็จะต้องมีทักษะที่รอบด้านกว่าที่เคยทั้งทักษะด้านการตลาดที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำ recruitment marketing และการทำ personalization ให้พนักงานในองค์กร ทักษะดิจิทัลในการนำ HR Tech มาปรับใช้ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะด้าน cost management ในการใช้งบที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงความรู้ความเข้าใจในธุรกิจก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะเติบโตในสายงานนี้ 

ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด: Business acumen, Marketing, Data literacy, Cost management 
 

5. IT & Digital

งานสายไอทีและดิจิทัลยังคงเป็นงานที่อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการสูงในหลายๆ ตำแหน่งโดยเฉพาะในธุรกิจ e-commerce ธุรกิจ Fintech ที่มีการเติบโตสูงจึงต้องการคนมาพัฒนาแพลตฟอร์ม, คิดค้นโซลูชัน บริหารจัดการ data รวมถึงการทำระบบ cloud computing เพื่อรองรับการปรับมาทำงานแบบ remote working ดังนั้นทักษะที่ควรอัพสกิลเพิ่มเติมส่วนใหญ่ยังคงเป็นทักษะและความรู้เฉพาะงานในสายงานแทบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำ data ทักษะด้าน cloud computing ความรู้เกี่ยวกับ blockchain ภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Python Java mobile ส่วนในตำแหน่งสูงทักษะที่เพิ่มเติมมาจะเป็นเรื่องของการบริหารทีมงานด้วยการใช้ทักษะ agile การทำ scrum และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 


ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด: Data Science, Blockchain, Agile-Scrum, Machine Learning, Cloud Computing, AI Technology 
 

6. Engineering

การเติบโตของสายงานวิศวกรรมมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของภาคการผลิตแต่ละธุรกิจ โดยจะมีการจ้างงานสูงในบางประเภทอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมพลังงาน การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไร้คนขับ ที่ต้องการ mechanical engineer, process engineer เข้ามาดูสายงานการผลิตที่ปรับมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพราะหลายโรงงานได้นำระบบ automation เข้ามาใช้ จึงต้องการแรงงานที่มีความรู้และทักษะด้านการทำ automation, machine learning, robotics, data science และการทำ lean process 


ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด: Machine Learning, Robotics, Data Science 
 

7. Top management

งานผู้บริหารระดับสูงในระดับ C-level ก็ยังเป็นตำแหน่งที่หลายองค์กรยังเปิดรับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมที่ขยายตัว หรือองค์กรที่มีมานานแต่ต้องการมือดีมา transform องค์กรเพื่อปรับธุรกิจให้ทันการเปลี่ยนแปลงและรักษาศักยภาพในการแข่งขัน สิ่งที่องค์กรมองหาจากผู้บริหารในยุคนี้คือวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจ ความสามารถบริหารองค์กรให้ agile และบริหารแบบเน้นการมีส่วนร่วม เปิดใจรับฟังไอเดียของเด็กรุ่นใหม่ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนนวัตกรรม มีแนวคิดที่ทันสมัยไม่ทำอะไรอยู่ในกรอบเดิมๆ ปรับตัวเก่ง มีแพสชัน ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ  

 
ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด: Agile Management, Change Management, Crisis Management, Empathy