ประโยคปิดและคำลงท้าย อีเมลสมัครงานภาษาอังกฤษ

September 24, 2020 Resume Writing & Interview​

ในการสมัครงานส่งเรซูเม่ไปยังบริษัทต่างๆ หนึ่งในสิ่งที่เราต้องเขียนก็คือคำลงท้ายจดหมายสมัครงานใน email สำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนคำลงท้ายว่าอะไรดี หรือเบื่อประโยคปิดเดิมๆ อย่าง I look forward to hearing from you วันนี้ Adecco มีตัวอย่างคำลงท้าย email สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษมาให้ผู้สมัครเป็นไอเดียในการเลือกใช้กันค่ะ

ตัวอย่างประโยคปิดท้ายเพื่อแสดงความสนใจในการสมัครงาน

ในการเขียนจดหมายสมัครงานส่วนใหญ่จะนิยมปิดท้ายด้วยการแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับงานตำแหน่งที่เราสมัครไป 
  • I look forward to speaking with you about this employment opportunity.
  • I would appreciate the chance to further discuss about the employment opportunity.
  • I would love to discuss this role with you further, and I look forward to hearing from you soon.
  • I greatly appreciate your consideration and look forward to your reply

ตัวอย่างประโยคปิดท้ายเพื่อแสดงความขอบคุณที่พิจารณาใบสมัคร

หลังจากเขียนประโยคปิดท้ายที่แสดงถึงความสนใจเสร็จแล้ว ในการเขียนจดหมายสมัครงานทุกครั้งอย่าใส่คำขอบคุณลงไปด้วยเสมอเพื่อแสดงมารยาทที่ดีและความอ่อนน้อมถ่อมตน 

  • Your consideration is greatly appreciated.
  • Thank you for considering my application.
  • Thank you for your time and consideration.

ตัวอย่างคำลงท้ายที่นิยมใช้ในการสมัครงาน

คำลงท้ายใน email สมัครงานภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้คำลงท้ายในตระกูล Regards ซึ่งหมายถึง “ขอแสดงความนับถือ” ซึ่งมีความเป็นทางการมากกว่าตระกูล Yours อย่าง Cordially Yours หรือ Sincerely Yours

ตัวอย่างคำลงท้ายที่ Adecco แนะนำ เช่น 
  • Best Regards,
  • Kind Regards,
  • Sincerely,
Tips: ไม่ควรใช้ตัวย่ออย่าง Rgds, Take Care หรือ Cheers เป็นคำลงท้ายในจดหมายสมัครงาน เพราะเป็นคำที่ไม่เป็นทางการ จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ในจดหมายสมัครงานหรือจดหมายทางธุรกิจ