3 ความท้าทายด้าน HR สำหรับผู้นำองค์กรปี 2022

August 03, 2021 HR Insight,Leadership

 

ผลสำรวจของ Adecco ช่วงเดือน มิ..-ก.. 2564 ที่สำรวจในกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่เป็นผู้นำองค์กรและผู้ที่ทำงานในสายงาน HR ในประเทศไทยพบว่า การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร นั้นได้รับการโหวตว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับองค์กรในปัจจุบัน  

การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร (retention) - 46%

ในสภาวะที่องค์กรกำลังรัดเข็มขัด หลายองค์กรชะลอการเปิดรับพนักงาน บางองค์กรต้องลดจำนวนพนักงานหรือลดเงินเดือนพนักงานลง การรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับองค์กร ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านการเงิน ผู้นำองค์กรจึงมีบทบาทสำคัญมากในการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกคนพร้อมสู้ต่อไปด้วยกัน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายตามกลยุทธ์ และ roadmap ที่ผู้นำได้วางไว้ 


วัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรม (Innovation Culture) - 44%

การปรับตัวสู้กับวิกฤตยังต้องอาศัยวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ซึ่งเป็นอีกโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้นำในการกระตุ้นการมีส่วนร่วม และแก้ไขวัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดกันมานานหลายปี โดยผู้นำจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างและแสดงออกให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจัง เพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและเต็มใจที่จะพัฒนาตัวเองตามวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร นี่คือความท้าทายที่ผู้นำต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากยังหวังให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

การอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development) - 36%

และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การพัฒนาทักษะและ mindset ให้พร้อมรับมือกับการทำงานในความปกติใหม่ เพราะวิกฤตโควิด-19 ได้เข้ามาเป็นตัวเร่งให้ผู้นำต้องเปลี่ยน mindset ในการทำงานและการบริหารคน กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกเรื่องและเปิดใจที่จะรับฟังและเรียนรู้จากผู้อื่นเพื่อคิดหาหนทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา รวมถึงส่งเสริมพนักงานให้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะดิจิทัลและ growth mindset ที่มีความจำเป็นอย่างมากในยุคนี้

ดาวน์โหลด: White Paper: Leadership Recruitment Trends 2022 ฉบับภาษาไทย


เกี่ยวกับ Adecco 

Adecco เป็น Recruitment Agency ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและบริการด้าน recruitment แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งบริการสรรหาพนักงานประจำและบริการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว รวมถึงบริการ executive search สรรหาผู้บริหารให้องค์กร 

  • ลูกค้าองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อรับคำปรึกษาจาก recruitment consultant ของเรา ที่ webmaster@adecco.co.th หรือติดต่อ Adecco สาขาใกล้คุณ โดยทางเราเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด