'อเด็คโก้'จี้รัฐลดกฎเคลื่อนย้ายคนรับเออีซี

March 27, 2015 Local News

กฎระเบียบแรงงานล้าหลังทำให้เสียเปรียบส่งออกคนไปทำงานต่างประเทศ

อเด็คโก้ฯ แนะรัฐลดขั้นตอนดำเนินงานด้านเอกสาร เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีรับเออีซี หวั่นเสียเปรียบประเทศที่วางเกณฑ์ชัด เผยธุรกิจเทรดดิ้ง-อุปโภคบริโภค จ้างงานมากขึ้น คาดอัตราว่างงานเด็กจบใหม่ปีนี้อยู่ที่ 1 แสนคน

นางธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค-ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย ผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจร เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงสร้าง หรือขั้นตอนการบริหารจัดการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การจ้างงานต่างๆ ทั้งคนไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศ และผู้ที่จะเข้ามาทำงานในไทย ยังซับซ้อนอยู่มาก หากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนัก หรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศอื่นในอาเซียน ในการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 ม.ค.2559 “ถ้าไม่เร่งแก้กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับด้านแรงงานที่ค่อนข้างล้าหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Oversea License จะทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศที่วางกฎระเบียบชัดเจน และพร้อมส่งคนออกสู่ตลาดงานนอกประเทศมากกว่า”

ทั้งนี้อยากให้ไทยกำหนดนโยบายให้ชัดเจนว่าจะเป็นประเทศที่มุ่งเน้นการส่งออกหรือนำเข้าแรงงานในสายงานใด ต่างจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ที่รัฐบาลประเทศนั้นๆ ได้กำหนดแนวทางชัดเจนและจัดตั้งหน่วยงานช่วยเหลือด้านการส่งคนงานออกนอกประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ โดดเด่นในเรื่องงานพยาบาลอย่างมากมีหน่วยงานส่งเสริมและจัดทำกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับอาชีพดังกล่าว หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ที่โดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารโดยค่าตอบแทนค่อนข้างสูงเพื่อจูงใจให้คนเข้าไปทำงานในประเทศ

สำหรับไทย มองว่า โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมบริการทั้งบริการทางการแพทย์ และบริการท่องเที่ยว และการโรงแรม จึงน่าจะเป็นศูนย์กลางการนำเข้าและส่งออกคนที่จะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้

นางธิดารัตน์ ยังกล่าวว่า ผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศก็ต้องพิจารณาตัวเอง และเตรียมคุณสมบัติ และทัศนคติ ตลอดจนความพร้อมต่างๆสำหรับการทำงานในต่างประเทศด้วยเช่นกัน เพื่อให้ได้งานที่ตรงกับทักษะสามารถและความต้องการอย่างแท้จริง

ขณะที่ภาพรวมของผู้ว่างงานภายในประเทศในปีนี้ ยังคงมีผู้ว่างงานสะสมในระดับใกล้เคียงกับ ปีที่ผ่านมา หรืออยู่ที่ ประมาณ 400,000 คน ในจำนวนดังกล่าวนี้ คาดว่าจะมีกลุ่มเด็กจบใหม่ ราว 100,000 คน โดยกลุ่มสายงานที่ยังเป็นที่ต้องการในตลาด คือ สายงานวิศวกร งานขาย และงานไอที

อย่างไรก็ดีปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นเกิดจากการจับคู่ระหว่างผู้สมัครกับบริษัทไม่ตรงกัน ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องค้นหาตนเองให้พบว่า เหมาะกับงานอะไร หรือมีบุคลิกลักษณะที่พร้อมจะเข้าไปทำงานกับสายอาชีพที่ต้องการหรือไม่ โดยเฉพาะเด็กจบใหม่จะต้องประเมินความเป็นไปได้ของคุณสมบัติว่าตรงกับตำแหน่งที่สมัครหรือมไม่

ทั้งนี้ แนะนำเด็กจบใหม่ว่า การสมัครงานไม่ได้วัดผล หรือสิ้นสุดแค่การส่งใบสมัครงานเท่านั้น สิ่งสำคัญที่หลายองค์กรจะประเมิน คือ "ทักษะการสื่อสาร" ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญด่านแรกที่จะทดสอบและเข้าถึงตัวตนของผู้สมัคร

โดยอเด็คโก้ได้ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้ว่างงาน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กจบใหม่ ให้พร้อมที่จะสมัครงานกับองค์กรต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรม "สตรีทเดย์" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาแก่เด็กจบใหม่ ทั้งโปรแกรมการค้นหาจุดเด่นรายบุคคล การแนะแนวอาชีพแบบตัวต่อตัว การจัดสัมมนาแนะนำการเขียนใบสมัครงาน ตลอดจนการฝึกซ้อมสัมภาษณ์งานกับทางทีมงาน โดยกิจการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจ ไม่ต่ำกว่า 200 ราย

ส่วนภาพรวมของการจ้างงานขององค์กรผ่านอเด็คโก้ในช่วงไตรมาสแรก ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มธุรกิจเทรดดิ้ง และสินค้าอุปโภค-บริโภค หรือเอฟเอ็มซีจี ที่มีการจ้างงานสูงกว่ากลุ่มธุรกิจอื่นๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเติบโตต่อเนื่องตามภาวการใช้จ่ายด้านอุปโภค-บริโภค เมื่อเทียบกับในปีก่อนสถานการณ์โดยรวมภายในประเทศค่อนข้างวุ่นวาย และหลายธุรกิจชะลอการจ้างงาน

สำหรับภาพรวมผลประกอบการของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ในปีนี้คาดว่าจะเติบโตราว 15-20% จากปิดปีก่อนอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท โดยปีนี้จะมุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาด้านเครื่องมือในการให้บริการทั้งลูกค้าองค์กร และผู้ที่เข้ามาใช้บริการจัดหางานผ่านบริษัท เพื่อให้เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และยังสามารถค้นหาข้อมูลจากฐานการประมวลผลต่างๆ

ทั้งนี้ อเด็คโก้ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งและจดทะเบียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เกิดจากการรวมตัวของบริษัทจัดหางาน และมีเครือข่ายทั่วโลก ผ่านบริษัท ADIA ของฝรั่งเศส โดยได้เข้ามาตั้งบริษัทในไทยเป็นเวลากว่า 26 ปี  

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ