นิสิตจบใหม่รั้วมหิดลอินเตอร์คว้าตำแหน่ง CEO for 1 month จากอเด็คโก้ประเทศไทย

June 30, 2015 Local News
CEO for One Month เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Adecco Way to Work  ที่เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่จากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมเป็น CEO ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ใน 34 ประเทศ (จาก 60 ประเทศ) เป็นเวลา 1 เดือน ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประสบการณ์การเป็น CEO ของบริษัทอเด็คโก้ในประเทศนั้น ๆ และทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารอาวุโส จากนั้นผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 34 คนจากแต่ละประเทศ จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกอีกครั้ง เพื่อไปร่วมเข้าค่ายทำภาระกิจในตำแหน่ง ที่สวิตเซอร์แลนด์ โดยจะมีเพียง 1 คนเท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกให้ไปทดลองเป็น CEO ของกลุ่มบริษัท อเด็คโก้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลา 1 เดือน

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค-ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย กล่าวว่า “อเด็คโก้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เราเชื่อว่าการเรียนรู้จากการทำงานจริงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนคนที่มีความสามารถโดดเด่น โครงการนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสและจุดประกายให้เด็กรุ่นใหม่ที่มากความสามารถได้มีประสบการณ์ทำงานจริงร่วมกับ CEO ได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงานที่มีค่า พัฒนาและฝึกฝนความเป็นผู้นำ และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทั้งชีวิตและการทำงานในอนาคตของพวกเขาได้ ซึ่งต่างจากการฝึกงานทั่วไปที่อาจจะเป็นเรื่องยากในการได้รับโอกาสเรียนรู้วิธีคิดและวิธีการทำงานของผู้นำระดับสูงเช่นนี้ และหลังจากเปิดรับสมัครโครงการนี้มีคนเข้าสนใจเข้ามาร่วมจากทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 12,493 ราย สำหรับในประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมสมัครและผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากบททดสอบออนไลน์ที่อยู่ใน CEO1Month Mobile Application เป็นจำนวนทั้งหมด 115 ราย และมีการนำเสนอโปรไฟล์ตัวเองผ่านคลิปอีกรอบ จนเราได้คัดเลือกออกมาเหลือเพียงแค่ 6 คน ซึ่งทั้ง 6 คนก็ต้องมาทำกิจกรรมร่วมกับทีมอเด็คโก้ ผ่านภารกิจที่เราได้มอบหมายให้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม และจะมีคณะกรรมการเป็นคนให้คะแนน จนสุดท้ายน้องที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือนางสาวนิชาภรณ์ สุเอียนทรเมธี หรือน้องแบม อายุ 22 ปี นิสิตจบใหม่จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าน้องๆ ทั้ง 6 คนที่มาอยู่ในรอบสุดท้าย คะแนนใกล้เคียงกันมาก แต่ละคนมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป ส่วนน้องนิชาภรณ์ ที่เราได้เลือกให้เป็น CEO for One Month ร่วมกับอเด็คโก้ ก็อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกของเราได้ดีเยี่ยม ซึ่งก็ตรงกับที่เราต้องการ คือ มีภาพลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและทัศนคติที่ดีในหลักขององค์กร,มีความสนใจและเชี่ยวชาญในเรื่อง Digital marketing,สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี,มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว เราจึงเลือกให้น้องได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมในการพํมนาความเป็นผู้นำต่อไป”

ที่มา: Thai Post

แหล่งข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง: