เกี่ยวกับโครงการ

Experience Work Day คือโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่อเด็คโก้จัดขึ้นใน 47 ประเทศทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือเด็กจบใหม่เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กจบใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองสัมผัสประสบการณ์จริงผ่านรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแนะแนวเตรียมตัวก่อนสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน หรือทดลองทำงานจริง โดยมีพนักงานที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เป็นจิตอาสาคอยให้คำแนะนำ

ปัจจุบันในประเทศไทยมีเด็กจบใหม่นับแสนคนที่กำลังประสบปัญหาว่างงาน กิจกรรมในปีนี้จึงมุ่งเน้นให้เด็กจบใหม่เข้าใจภาพรวมของตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันก็ให้คำแนะนำทางอาชีพ ช่วยค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตรงกับทักษะและความชอบ สอนการเขียนเรซูเม่ จำลองสถานการณ์สัมภาษณ์จริงให้ได้ฝึกซ้อม เพื่อให้พร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงาน

ลงทะเบียนฟรี