ประกาศผลผู้โชคดี จากกิจกรรมการอัพเดทโปรไฟล์ที่ adecco.co.th

สิงหาคม 24, 2563 กิจกรรมอเด็คโก้

ประกาศผลผู้โชคดี จากกิจกรรมการอัพเดทโปรไฟล์ที่ adecco.co.th

รับบัตรกำนัล Kinokuniya มูลค่า 500 บาท จำนวน 8 รางวัล  รายชื่อผู้โชคดีได้แก่

1. Chetchan C. chuxxxxxhol@gmail.com
2. Jaruphitchaya T. jarxxxxxxxxxxxtho@gmail.com
3. Jaruwan K. jarxxxn32@hotmail.com
4. Nathajak R. natxxxxxxxatt@gmail.com
5. Nonthicha K. nonxxxxxxxeve@gmail.com
6. Piyanuch P. ppyxxood@gmail.com
7. Porapong K. porxxxxg.k@gmail.com
8. Suparkorn N. supxxxxxxxnet@gmail.com

ผู้โชคดีจะได้รับแจ้งประกาศผลจากทาง Adecco ผ่านทางอีเมล ท่านสามารถติดต่อเพื่อรับของรางวัลทาง webmaster@adecco.co.th เท่านั้น โดยส่งชื่อ ที่อยู่ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยระบุข้ออีเมลว่า “ติดต่อรับของรางวัล Kinokuniya เดือน ก.ค. 2563” ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัล

เงื่อนไขการรับของรางวัล

  • ผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อ webmaster@adecco.co.th เพื่อยืนยันการรับของรางวัล และต้องส่งชื่อ ที่อยู่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนามาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัล
  • พนักงานของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย/บริษัทตัวแทนโฆษณาเกี่ยวข้อง/คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบว่ามีผู้เจตนาทุจริตในกรณีใดกรณีหนึ่ง
  • การตัดสินใด ๆ ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด