ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Staff
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 44 years
 • การศึกษา : High School : -
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : อยุธยา,ชลบุรี,กรุงเทพฯ
 • ID : 10908A00199
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

He has a good command of English and logical thinking.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese staff
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 42 years
 • การศึกษา : High School : Information Processing Course
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางบอน
 • ID : 11605A00166
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Good command of English


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Admin
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Diploma of High Vocational Education : Accounting
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 15,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ระยอง
 • ID : 11709A00275
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate is friendly, enthusiastic and responsible person. She has experience in Admin and Accountant about 4 years. Moreover,her command of English is fairly good.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Programmer,President
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 40 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Accounting
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 150,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 10902I00050
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate comes across as a high dedicated and responsible lady. She has worked in a wide range of functions such as accounting, finance, and business analysis. She is also proficient in cash flow, budget, GL, AR, AP and Taxation. She has the solid experience over 17 years. Currently, she has been working at an airline company as an Accounting Manager for 5 years. Furthermore, she has experience in working and report directly to a foreign boss so her command of English is fairly good.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Mechanical engineer, Environment, HVAC, Air condition, Powerplant, ???????????, ???????, ?????????
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 28 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Mechanical Engineering
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 70,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ลาดกระบัง,ประเวศ
 • ID : 11201I00014
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

EPC  Project management (Triple Constraint)  Water and wastewater process  GMP and hygienic equipment  FMCG plant process  Process/Cost saving/Safety improvement  Technical solution


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Sales Representative(Japanese Speaking) and other related field
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 31 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Economics
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 60,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11302I00868
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate has experience working with Japanese firm where she was responsible for variety tasks within Sales and Marketing for more than 8 years. Her command of English (TOEIC 870) as well as Japanese (JLPT N2).


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese speaking Sales
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : อักษรศาสตร์
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11409I00359
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate comes across as a friendly and active lady who possesses soft personality and concise manner. Perceived that she has a strong serviced minded person who is willing to help others people. She seems to be a flexible and patient person with skills for coordination and communication. More than 4.5 years of extensive experience in Sales, Marketing, Business Development, Import/Export with Japanese working environment. She has a good command of both Japanese (JLPT N2) and English (TOEIC 790).


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Brand Manager,Marketing Communication Manager,Interpreter (English-Japanese-Thai),Brand Communication Manager,Communication Planner,Marketing
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 33 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Bachelor’s Degree of Business Administration
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 85,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11601I01287
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

He is a good looking gentleman who comes across as a professional and enthusiastic person. He presented himself as an analytical thinker who is willing to face with new challenge and be able to adapt himself with surrounding situation. The candidate has strong background in Strategic Planning Manager and Marketing Position so it has enabled him to understand how to satisfied customers, analyze competitors and develop marketing strategies. Additionally, the applicant has an good command in both English(TOEIC:745) and Japanese language. Considering his skill and experience, he is suitable for this position.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Interpreter
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 37 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Political Science
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางกอกน้อย,บางพลัด,ดุสิต,คลองสาน,ปทุมวัน,ป้อมปราบศัตรูพ่าย,พญาไท,สาทร,วัฒนา,ต่างประเทศ,กรุงเทพฯ
 • ID : 11111I00091
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate is an active and polite gentleman who is humble and positive thinking. He started his Japanese since a primary school level when he had the opportunity to study in Japan for 3 years. He is graduated his bachelor's degree in IT and Political Science and works as a freelance web designer, developer, and Japanese interpreter. He has a good command of Japanese (JLPT 2) and good communication skill in English.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Coordinator/Interpreter
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 31 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Liberal arts
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 55,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ปทุมธานี (คลองหลวง),อยุธยา,เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11708A00569
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

she seems to be enthusiastic, kind and mature types of person who described herself as adaptable lady and willing to support others. She used to work as interpreter in several division in Japanese company for more than 5 years that enabled her to improve interpersonal and communication skills. Also, she is well familiar with Japanese culture and work environment. In addition, the candidate has good command of both English and Japanese languages (JLPT2) so she is recommended for your position.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Itnerpreter
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 28 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Japanese
 • ความสามารถทางภาษา : ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 30,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : นนทบุรี (บางใหญ่),เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11709I01023
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate is a very polite and humble lady who is able to work under pressure. She graduated from Thammasat University in Japanese then worked as a Japanese Coordinator. After working for 3 years 2 months, she continued studying abroad in Japan for 1.5 years. She has a fluent skill in Japanese (JLPT N1) and good communication skill in English.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
japanese translator
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Industrial Education
 • ความสามารถทางภาษา : ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 35,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11709A00226
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate is a half Thai-Japanese, who is a very active and polite gentleman who are able to work under the deadline and high pressure. More than 2 years of experiences as an Japanese Translator for Television program, Japanese Manga, and Japanese Anime from Japanese to Thai language. He has a good command of Japanese (JLPT N2).


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Lab Position or Sales
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 22 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Microbiology
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 18,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11709I01349
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Polite, humble and professional candidate who has just graduated bachelor in 2017. She is a flexible person who has good personality with basic command of English.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Shipping Officer
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : International Business Management
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 25,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : สมุทรปราการ(อ.เมือง)
 • ID : 11710A00033
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Khum Sarayut has working experiences for 2 years as a Shipping Officer in Logistics industry. Very well knowledge of documentation for Shipping, Import-Export Declaration and Knowledge Customs Clearance.Communicate and Co-ordinate with Vendor. Confidence and progressive. Toeic scored 725.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Interpreter, Translator, Secretary,Coordinator, Admin
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Japanese
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 45,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT,ปทุมธานี
 • ID : 11710W00002
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Fluent in Business Japanese (JLPT N1) and has experience as Interpreter in factory for 2 years. She prefers to work in any position that utilize her Japanese in BTS/MRT line & Pathumthani. She can start working immediately.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese interpreter
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 34 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : General Management
 • ความสามารถทางภาษา : ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ระยอง
 • ID : 11211R03253
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

He has a very good command of Japanese (JLPT 3) as well as 10 years of extensive experiences as a Japanese Interpreter in many department. Since 2012, he works as a Contract staff which made him decided to find the permanent position.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
IT Project Manager
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 38 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Engineering/Computer
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 80,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางรัก,สาทร
 • ID : 11710I00417
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

She is a mature lady who comes across as professional and enthusiastic. She presented herself as a can do attitude person who be able to work in limited time and always active to find new challenges. The candidate has strong background in IT Project Manager so it has enabled her to improve her IT knowledge, leadership skill and analytical thinking. Additionally, the applicant has an good command in English and can communicate in Japanese language. Considering her skill and experience, she will be valuable asset for your organization.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Coordinator,Sales (Japanese Speaking)
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Architecture
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 30,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ปทุมวัน,สาทร,วัฒนา
 • ID : 11710I00525
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

<JLPT 2, Toeic 845> She graduated Bachelor's degree in Architecture and experienced in project coordination and dealing with non-English speaking client. Her English and Japanese is satisfied, she is a candidate for your consideration.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Account and Finance
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 43 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Finance
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 100,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 10505A00680
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Khun Kanyarat is looking for new job as a Finance and Accounting in management level. Her background is solid experience in Audit firm. She is prefer location nearby Bangkok to Chonburi area.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
HR & GA, Secretary, Office Administrator
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 42 years
 • การศึกษา : Master's Degree : International Business
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 200,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ลาดกระบัง
 • ID : 10502A00376
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

A potential candidate who able to work in the multicultural working environment. Flexible, good problem solving skill, adaptability, and have positive attitude. She has a professional working experience as HR Director which she has to do all of the task in term of human resource as well as HRD/HRM and HR strategies for the organization. She has a good skill in English and basic level in Japanese.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
,Data Center Manager / Infrastructure Manager,IT - Infrastructure Department Manager,IT Infrastructure Manager,AVP - Information Technology,Chief Information Officer,VP - Information Technology
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 45 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Master of Science
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 200,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11602I00245
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate possesses 15 years of work experience in IT management, rollouts, research and development fields. His strength lies in his expertise in IT infrastructure and IT security technology including cyber, network, physical and end-point security.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Sales Officer, Sales Representative, Account Executive
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 30 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Communication Arts and Innovation
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางรัก,สาทร,ยานนาวา,เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11709I00539
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate appears to be a nice and mature person. She is a motivated and challenging individual. She has sales experience in steel business for 7 years in Janpanese steel business with strong negotiation and communication skill. Her command of English is fairly good.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Senior Accountant
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 28 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Accounting
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 45,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11108I00777
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The polite candidate who is looking for an Accountant position for her future career path. She has accounting experiences around 5 years. She is responsible for costing and collecting data for all accounting function AR/AP/GL and upload data in ERP system. She has basic command of English.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese interpreter and Admin
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Regional Development Studies
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 30,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11709W00005
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

(JLPT N2) The candidate spent three years studying a Master's Degree and working part-time jobs as General Administrator and Interpreter/Translator in Japan.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
,HR Analyst,HR Officer
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 22 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Organisational Psychology
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 30,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11710I00101
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate came across as an introverted, dedicated and determined candidate who has just graduated from the University of Kent, UK. She was a Chulalongkorn fist class honors student, majored in Psychology (International College). Moreover, she has various experience in multicultural environment as she went to Australia for a year to study for one semester. She claimed that she had to adapt herself herself into their culture, which she learned a lot in communication skills. Furthermore, she participated in several research activities. For example, research about emotional regulation and effects of organisation- related task on stress. Besides, her command of English is fluent, with an IELTS score of 8. Considering these aspects, the candidate is recommended for your consideration.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Business Development and Marketing
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Marketing and Management Information System
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 30,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11710I00231
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

<JLPT2, Toeic 745> The candidate graduated Bachelor's Degree in Accounting and Master's Degree in 2 majors- one is Marketing and the other is Management Information System. She has experience study and living in Canada and Japan. She is good at coordination and love to analyze data. She can start work immediately.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Marketing / Business Development
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 27 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Food Bussiness Management
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางนา
 • ID : 11108I00881
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate is active and nice person. She held Master's Degree in Food Business Management. She has working experience in Sales & Marketing function around 6 years in food equipment. With her extensive experience, she's ready to contribute to your organizational success. Her command of English is good.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Engineer,Researcher
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 33 years
 • การศึกษา : Doctoral's Degree : Material Engineering for Separation Process
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 55,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : อื่นๆ (ไม่ระบุ)
 • ID : 10810A00297
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate carries himself on self – confident, active and respectful manner. She comes across as a mature, dynamic and self- confident type who is still active and enthusiastic. She describes herself as a dedicated and motivated team player. With strong interpersonal skill, communicational skill and good human relation person who has strong organization awareness and hardworking attitude. With her study and working experience in Japan for almost 8 years, the candidate can utilize her knowledge of Japanese business communication skill with her new challenge in Thailand. In addition, the candidate has a good command of Japanese (JLPT1) as well as her English (TOEIC: 830) languages. She should be highly recommended for the post.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Programmer,President
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 40 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Accounting
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 150,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 10902I00050
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate comes across as a high dedicated and responsible lady. She has worked in a wide range of functions such as accounting, finance, and business analysis. She is also proficient in cash flow, budget, GL, AR, AP and Taxation. She has the solid experience over 17 years. Currently, she has been working at an airline company as an Accounting Manager for 5 years. Furthermore, she has experience in working and report directly to a foreign boss so her command of English is fairly good.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Lab Position or Sales
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 22 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Microbiology
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 18,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11709I01349
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Polite, humble and professional candidate who has just graduated bachelor in 2017. She is a flexible person who has good personality with basic command of English.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Sales Officer, Sales Representative, Account Executive
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 30 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Communication Arts and Innovation
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางรัก,สาทร,ยานนาวา,เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11709I00539
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate appears to be a nice and mature person. She is a motivated and challenging individual. She has sales experience in steel business for 7 years in Janpanese steel business with strong negotiation and communication skill. Her command of English is fairly good.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Senior Accountant
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 28 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Accounting
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 45,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11108I00777
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The polite candidate who is looking for an Accountant position for her future career path. She has accounting experiences around 5 years. She is responsible for costing and collecting data for all accounting function AR/AP/GL and upload data in ERP system. She has basic command of English.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
,HR Analyst,HR Officer
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 22 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Organisational Psychology
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 30,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11710I00101
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate came across as an introverted, dedicated and determined candidate who has just graduated from the University of Kent, UK. She was a Chulalongkorn fist class honors student, majored in Psychology (International College). Moreover, she has various experience in multicultural environment as she went to Australia for a year to study for one semester. She claimed that she had to adapt herself herself into their culture, which she learned a lot in communication skills. Furthermore, she participated in several research activities. For example, research about emotional regulation and effects of organisation- related task on stress. Besides, her command of English is fluent, with an IELTS score of 8. Considering these aspects, the candidate is recommended for your consideration.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Mechanical engineer, Environment, HVAC, Air condition, Powerplant, ???????????, ???????, ?????????
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 28 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Mechanical Engineering
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 70,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ลาดกระบัง,ประเวศ
 • ID : 11201I00014
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

EPC  Project management (Triple Constraint)  Water and wastewater process  GMP and hygienic equipment  FMCG plant process  Process/Cost saving/Safety improvement  Technical solution


ตำแหน่งงานที่สนใจ
,Data Center Manager / Infrastructure Manager,IT - Infrastructure Department Manager,IT Infrastructure Manager,AVP - Information Technology,Chief Information Officer,VP - Information Technology
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 45 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Master of Science
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 200,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11602I00245
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate possesses 15 years of work experience in IT management, rollouts, research and development fields. His strength lies in his expertise in IT infrastructure and IT security technology including cyber, network, physical and end-point security.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Admin
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Diploma of High Vocational Education : Accounting
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 15,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ระยอง
 • ID : 11709A00275
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate is friendly, enthusiastic and responsible person. She has experience in Admin and Accountant about 4 years. Moreover,her command of English is fairly good.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Shipping Officer
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : International Business Management
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 25,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : สมุทรปราการ(อ.เมือง)
 • ID : 11710A00033
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Khum Sarayut has working experiences for 2 years as a Shipping Officer in Logistics industry. Very well knowledge of documentation for Shipping, Import-Export Declaration and Knowledge Customs Clearance.Communicate and Co-ordinate with Vendor. Confidence and progressive. Toeic scored 725.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Account and Finance
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 43 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Finance
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 100,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 10505A00680
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Khun Kanyarat is looking for new job as a Finance and Accounting in management level. Her background is solid experience in Audit firm. She is prefer location nearby Bangkok to Chonburi area.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Marketing / Business Development
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 27 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Food Bussiness Management
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางนา
 • ID : 11108I00881
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate is active and nice person. She held Master's Degree in Food Business Management. She has working experience in Sales & Marketing function around 6 years in food equipment. With her extensive experience, she's ready to contribute to your organizational success. Her command of English is good.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Staff
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 44 years
 • การศึกษา : High School : -
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : อยุธยา,ชลบุรี,กรุงเทพฯ
 • ID : 10908A00199
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

He has a good command of English and logical thinking.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese staff
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 42 years
 • การศึกษา : High School : Information Processing Course
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางบอน
 • ID : 11605A00166
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Good command of English


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Sales Representative(Japanese Speaking) and other related field
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 31 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Economics
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 60,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11302I00868
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate has experience working with Japanese firm where she was responsible for variety tasks within Sales and Marketing for more than 8 years. Her command of English (TOEIC 870) as well as Japanese (JLPT N2).


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese speaking Sales
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : อักษรศาสตร์
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11409I00359
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate comes across as a friendly and active lady who possesses soft personality and concise manner. Perceived that she has a strong serviced minded person who is willing to help others people. She seems to be a flexible and patient person with skills for coordination and communication. More than 4.5 years of extensive experience in Sales, Marketing, Business Development, Import/Export with Japanese working environment. She has a good command of both Japanese (JLPT N2) and English (TOEIC 790).


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Brand Manager,Marketing Communication Manager,Interpreter (English-Japanese-Thai),Brand Communication Manager,Communication Planner,Marketing
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 33 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Bachelor’s Degree of Business Administration
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 85,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11601I01287
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

He is a good looking gentleman who comes across as a professional and enthusiastic person. He presented himself as an analytical thinker who is willing to face with new challenge and be able to adapt himself with surrounding situation. The candidate has strong background in Strategic Planning Manager and Marketing Position so it has enabled him to understand how to satisfied customers, analyze competitors and develop marketing strategies. Additionally, the applicant has an good command in both English(TOEIC:745) and Japanese language. Considering his skill and experience, he is suitable for this position.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Interpreter
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 37 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Political Science
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางกอกน้อย,บางพลัด,ดุสิต,คลองสาน,ปทุมวัน,ป้อมปราบศัตรูพ่าย,พญาไท,สาทร,วัฒนา,ต่างประเทศ,กรุงเทพฯ
 • ID : 11111I00091
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate is an active and polite gentleman who is humble and positive thinking. He started his Japanese since a primary school level when he had the opportunity to study in Japan for 3 years. He is graduated his bachelor's degree in IT and Political Science and works as a freelance web designer, developer, and Japanese interpreter. He has a good command of Japanese (JLPT 2) and good communication skill in English.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Coordinator/Interpreter
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 31 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Liberal arts
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 55,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ปทุมธานี (คลองหลวง),อยุธยา,เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11708A00569
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

she seems to be enthusiastic, kind and mature types of person who described herself as adaptable lady and willing to support others. She used to work as interpreter in several division in Japanese company for more than 5 years that enabled her to improve interpersonal and communication skills. Also, she is well familiar with Japanese culture and work environment. In addition, the candidate has good command of both English and Japanese languages (JLPT2) so she is recommended for your position.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Itnerpreter
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 28 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Japanese
 • ความสามารถทางภาษา : ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 30,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : นนทบุรี (บางใหญ่),เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11709I01023
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate is a very polite and humble lady who is able to work under pressure. She graduated from Thammasat University in Japanese then worked as a Japanese Coordinator. After working for 3 years 2 months, she continued studying abroad in Japan for 1.5 years. She has a fluent skill in Japanese (JLPT N1) and good communication skill in English.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
japanese translator
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Industrial Education
 • ความสามารถทางภาษา : ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 35,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11709A00226
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate is a half Thai-Japanese, who is a very active and polite gentleman who are able to work under the deadline and high pressure. More than 2 years of experiences as an Japanese Translator for Television program, Japanese Manga, and Japanese Anime from Japanese to Thai language. He has a good command of Japanese (JLPT N2).


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Interpreter, Translator, Secretary,Coordinator, Admin
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Japanese
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 45,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT,ปทุมธานี
 • ID : 11710W00002
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Fluent in Business Japanese (JLPT N1) and has experience as Interpreter in factory for 2 years. She prefers to work in any position that utilize her Japanese in BTS/MRT line & Pathumthani. She can start working immediately.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese interpreter
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 34 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : General Management
 • ความสามารถทางภาษา : ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ระยอง
 • ID : 11211R03253
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

He has a very good command of Japanese (JLPT 3) as well as 10 years of extensive experiences as a Japanese Interpreter in many department. Since 2012, he works as a Contract staff which made him decided to find the permanent position.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
IT Project Manager
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 38 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Engineering/Computer
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 80,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางรัก,สาทร
 • ID : 11710I00417
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

She is a mature lady who comes across as professional and enthusiastic. She presented herself as a can do attitude person who be able to work in limited time and always active to find new challenges. The candidate has strong background in IT Project Manager so it has enabled her to improve her IT knowledge, leadership skill and analytical thinking. Additionally, the applicant has an good command in English and can communicate in Japanese language. Considering her skill and experience, she will be valuable asset for your organization.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Coordinator,Sales (Japanese Speaking)
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Architecture
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 30,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ปทุมวัน,สาทร,วัฒนา
 • ID : 11710I00525
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

<JLPT 2, Toeic 845> She graduated Bachelor's degree in Architecture and experienced in project coordination and dealing with non-English speaking client. Her English and Japanese is satisfied, she is a candidate for your consideration.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
HR & GA, Secretary, Office Administrator
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 42 years
 • การศึกษา : Master's Degree : International Business
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 200,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ลาดกระบัง
 • ID : 10502A00376
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

A potential candidate who able to work in the multicultural working environment. Flexible, good problem solving skill, adaptability, and have positive attitude. She has a professional working experience as HR Director which she has to do all of the task in term of human resource as well as HRD/HRM and HR strategies for the organization. She has a good skill in English and basic level in Japanese.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese interpreter and Admin
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Regional Development Studies
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 30,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11709W00005
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

(JLPT N2) The candidate spent three years studying a Master's Degree and working part-time jobs as General Administrator and Interpreter/Translator in Japan.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Business Development and Marketing
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Marketing and Management Information System
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 30,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11710I00231
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

<JLPT2, Toeic 745> The candidate graduated Bachelor's Degree in Accounting and Master's Degree in 2 majors- one is Marketing and the other is Management Information System. She has experience study and living in Canada and Japan. She is good at coordination and love to analyze data. She can start work immediately.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Engineer,Researcher
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 33 years
 • การศึกษา : Doctoral's Degree : Material Engineering for Separation Process
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 55,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : อื่นๆ (ไม่ระบุ)
 • ID : 10810A00297
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate carries himself on self – confident, active and respectful manner. She comes across as a mature, dynamic and self- confident type who is still active and enthusiastic. She describes herself as a dedicated and motivated team player. With strong interpersonal skill, communicational skill and good human relation person who has strong organization awareness and hardworking attitude. With her study and working experience in Japan for almost 8 years, the candidate can utilize her knowledge of Japanese business communication skill with her new challenge in Thailand. In addition, the candidate has a good command of Japanese (JLPT1) as well as her English (TOEIC: 830) languages. She should be highly recommended for the post.