ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Staff
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 46 years
 • การศึกษา : Diploma : Pan
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางกะปิ
 • ID : 11807A01502
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

He can speak well English, so he is able to work as an interpreter.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Interpreter
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 29 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Humanities
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 700,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ชลบุรี,ชลบุรี
 • ID : 11107I00533
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

(JLPT N1/TOEIC 885) She has 6 years of experience as Japanese Interpreter in automotive part manufacturing companies. She is looking for a job in Sriracha, Chonburi.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Accountant
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 31 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Accounting
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ชลบุรี,ระยอง
 • ID : 11811A00774
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

This candidate comes across as a polite, friendly and well-mannered person. She graduated from Thammasat University with a major in accounting with a good grade. She has been working in an accounting field for over 9 years. Her strong knowledge is in Account Payable. In addition, she is able to use the SAP program.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Accountant
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 41 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Accounting
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 60,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11811A00814
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

This candidate presented herself as a friendly, easy going, talkative and well-mannered person. With her extensive experience in accounting for over 14 years, she has strong knowledge of account payable and fixed asset. In addition, she is able to use the SAP program.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Sales Engineer
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 29 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Product Development
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11811A01334
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

This candidate graduated with a bachelor's degree in Product Development (Agro-Industry) from Kasetsart University. She has more than 5 years experience in Sale Executive and R&D Specialist in Flavour. She has a good relation with beverage manufacturing. Her main responsibilities are to maintain and expand the market for the beverage industry. She comes across with good communication skills. She is an active person with a mobility skill. Her command of English is good.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Senior Accountant
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 30 years
 • การศึกษา : Master's Degree : MSc International Accounting and Finance
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 60,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11607I00255
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate a proactive and highly mobile person with strong analytical, communication and presentation skills. He has an outstanding education and work experience in Accounting-GL function which required an auditing skill. He has a good command of English.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Project Development Engineer, Analyst
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 27 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Sustainable Engineering
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 45,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ระยอง,กรุงเทพฯ,ชลบุรี
 • ID : 11810I02475
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

This candidate graduated with a Bachelor's degree in Electrical Engineer from Kasetsart University, and a Master's degree in Sustainable Engineer in a renewable energy system from the University of Strathclyde. He has more than 2 years experience in operation engineer in power plant. His responsibilities are to operate electrical and mechanical engineer in a power plant. Currently, he is seeking for a position in renewable energy and he is able to start working immediately. He comes across with good communication skills, maturity and willingness to learn new things. He has a good command of English with 770 Toeic score.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Credit Analyst,Financial Analyst
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Finance
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11502I00238
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate possesses pleasant professional personality. She presented as a clam, polite, sensible and confident manner during interview. She has 3 years' experience working in Finance and Accounting field. Now she is pursuing master degree majoring in Finance at Chulalongkorn University, expected graduation on Mar 2019. She is looking forward to a new challenge in Finance and Accounting field. In addition, She has a good command of English (TOEIC:900). So, she is a potential candidate to consider.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Digital Marketing Manager
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 36 years
 • การศึกษา : Master's Degree : MANAGEMENT WITH MARKETING
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 80,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11812A00472
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate appears to be a nice, approachable and mature individual with strong communication and sense of logical and reasonable skills. Undergoing in advertising/media agency for 7 years, he has hands-on experiences in efficient media planning, digital marketing, and performance marketing analysis regarding engagement and view rate. He is responsible for various clients such as FMCG, electronics and service. His command of English is good. Considering his strengths and experiences, he is highly recommended for your consideration.