ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Staff
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 48 years
 • การศึกษา : :
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางบอน
 • ID : 11902A00674
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate is good at maths. He is a native Japanese speaker and good at English.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Staff
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 48 years
 • การศึกษา : :
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางกะปิ
 • ID : 11902A00700
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate was a good performer at the previous company. He is a native Japanese speaker and good at English. He has experience in management. Therefore, he is recommended for your company.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Interpreter (English-Japanese-Thai),Japanese Coordinator (Admin),Japanese Coordinator
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 24 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Food science & technology
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : ต่อรองได้
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : นนทบุรี (อ.เมืองฯ),เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11702I00913
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate graduated bachelor’s degree in Food Science and Technology. He just finished 1-year Japanese Language course from Japan. Good command in Japanese (JLPT N2) and English. He is interested in Food industry and happy to use Japanese for work.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Staff
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 42 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : music
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางบอน
 • ID : 11901A01091
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate has experience in Sales and working overseas with good communication skills. He was a top performer at his department. He is a native Japanese speaker and good at English.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Marketing
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 24 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Marketing
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11806I00383
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

This candidate comes across as a polite and approachable person. She is a logical thinker and opened-minded to new challenges. She spent 5 years in Japan as an undergraduate and worked with a logistics company as Sales and Logistic Planner. She has done many activities in the fields of commercial and social responsibility. Eventually, she has a very good interaction, creativity and well understanding of Japanese work culture. Her work experience had equipped her with strategic planning, negotiation skill, and service mind. Her commands in Japanese and English are good. She is a potential candidate for your consideration.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Sale Coordinator and Coordinator Officer
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 24 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Chinese studies
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาจีน + ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 25,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ดินแดง,เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11903A00607
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

This candidate has an education background in Chinese study major from Thammasat University. She has experience as an interpreter, international relations officer and payable assistant. Currently, she is looking for the positions of sales coordinator, coordinator officer or any related positions that she can apply her Language skill. Her command of English (Toeic680) and Chinese (HSK5) is good. Her expected salary is 25K or above.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Business Development Manager
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 34 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : English
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 70,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11903A00621
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate is a good team player with good planning and time management skills. She has a sense of ownership with high self-esteem. She has motivational and negotiation skills.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Purchasing Supervisor
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 28 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Trade, Chinese
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาจีน + ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 40,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : สมุทรสาคร,กรุงเทพฯ
 • ID : 11903I01257
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Candidate comes across enthusiastic, assertive and down-to-earth. He explains himself as a flexible and good interpersonal person. He studied in China for 5 years majoring in International Business and Chinese Languages. With his 3 years' experience as an Oversea Coordinator (Chinese Speaking) and Oversea sales & marketing (East Asia Zone), he's familiar with Chinese culture and import & export system. In addition, he has good command in Chinese (HSK 6) and fairly good in English. He will be a potential candidate for your company.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
ABAP Developer,Programmer / Software Developer (ABAP)
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 30 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Information and Communication Technology for Embed
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 75,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11904I00157
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

This candidate graduated with a Bachelor's degree in Computer Engineer from King Mongkut's University of Technology Thonburi, and a Master's degree in Information and Communication Technology for Embedded from Tokyo Institute of Technology. He has work experience over 5 years as an SAP Consultant. He has knowledge and skills in implementing software and improvement of SAP in manufacturing. He has worked with SIEMENS Asia Pacific (Denmark, Germany, and China) and Daikin Industry. In addition, he used to develop interfaces between SAP and Non-SAP (ABAP/EDI/PI), SAP Enhancement by user-exit and enhancement spot and new ALV report. He comes across with good communication skills. He is polite, neat and matured. His English skill is a good command.