ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Staff
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 53 years
 • การศึกษา : :
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางบอน
 • ID : 11905A00605
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate was born in the the US and graduated from university in Canada. He is a native English speaker.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Staff
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 68 years
 • การศึกษา : :
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางเขน
 • ID : 11904A00545
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate graduated from one of prestigious universities in Japan. Additionally, he has outstanding English skills.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Staff
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 31 years
 • การศึกษา : :
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางบอน
 • ID : 11904A00561
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate graduated from a university with a high GPA score. In addition, he has quite high logical thinking skills.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Staff
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 22 years
 • การศึกษา : :
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางแค
 • ID : 11904A00565
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate used to work in Africa where he developed his communication skills.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Japanese Staff
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 years
 • การศึกษา : :
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 50,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางเขน
 • ID : 11905A00088
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate graduated from the university located in Australia with high score of his English ability. In addition, he has a fair command of Spanish.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Marketing Coordinator, Coordinator, Marketing, Secretary
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 35 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : English Language, Psychology
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 65,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : กรุงเทพฯ
 • ID : 11905I01232
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate has a good command of both Japanese (JLPT N2) and English. She seems compromise and good at coordinating work. She presented herself as a patient and promptly to learn new things. She also has good experience in marketing and coordination functions that help her boosting up her initiative and pro-active.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
UX/UI Designer
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 26 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Multimedia
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 65,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11906A00043
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate is a genuine, active, and reliable person. He presents himself in a clear and confident manner during the interview. He is a UX/UI website and application designer for over 3 years. His command of English is at a basic level.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
HR Admin Officer
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 30 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Finance
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 33,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางรัก,สาทร,เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11906A00176
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate has experience in HR Admin at a multinational company. She is responsible for the recruitment end process, compensation and benefits, and office administration. She has a good knowledge of recruitment and selection, health insurance bidding, staff orientation, and training coordinator. She is a confident, patient and self-motivated person, who can handle multitasking with service-minded. She is calm who can work under pressure professionally. Her English skill is fair. She is highly recommended for an HR Admin position.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Assistant to GM
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 34 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Tourism Industry
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น + ไทย + ภาษาเวียดนาม
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 70,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : พระโขนง
 • ID : 11906I00578
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

The candidate has experience as an Assistant to Group Exercise Coordinator in health and fitness business. She was part of the setup team in Hanoi and Mandalay. She is good at management and coordinator skills.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
HR Admin
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 24 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : English
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 20,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : ห้วยขวาง,เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT
 • ID : 11808I00148
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

She is truthful, reliable and eager to learn new things. She has one year experience in HR admin. Now she is enthusiastically looking for an opportunity working in HR area.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Safety Manager
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 48 years
 • การศึกษา : Bachelor's Degree : Science Safety (Science and Heath Occupation)
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 90,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : พญาไท,อยุธยา
 • ID : 11906A00404
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

Professional safety manager with 9 years of experiences. Solid skilled at operating, conducting, setting up ISO and OHSAS standards. Along with his excellent command of English with many years working with international team. The candidate is seeking for the growth opportunity. He'll be ready to work immediately.


ตำแหน่งงานที่สนใจ
Safety Manager
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 36 years
 • การศึกษา : Master's Degree : Safety Engineering
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาอังกฤษ + ไทย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง : 90,000 บาท
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ : บางรัก,อยุธยา,สมุทรสาคร
 • ID : 11906A00392
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอเด็คโก้

10 years’ experienced as Environmental, Health and Safety specialist in various industries. Driven professional of prove safety, training and consulting experience. Demonstrate success in leading safety, quality, environmental, investigation and teams