คลังความรู้

รวบรวมเคล็ดลับน่ารู้สำหรับผู้สมัครงานและHR

White Paper : Flexible Working, A Career Building and Lifestyle Pathway

Unleashing the promise of flexible working The gig economy, a labour market characterised by the prevalence of short-term contracts or freelance work, as opposed to permanent jobs, is offering a highly-attractive career and lifestyle pathway for more and more workers, according to global research by the Adecco Group and LinkedIn.

ธันวาคม 07, 2560 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

เอกสารบทความ "ทักษะทางสังคม:สิ่งสำคัญที่ต้องมีในโลกดิจิทัล"

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยเล็งเห็นถึงเทคโนโลยี หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทและเปลียนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้เปลี่ยนเป็นดิจิทัลมากขึ้น พนักงานที่ไม่ปรับตัวในบางสาขาอาชีพอาจจะอยู่ยาก ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมาให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาทักษะด้านสังคม (Soft Skills)

ตุลาคม 04, 2560 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

White Paper : พลังของความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เรียนรู้ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยืดหยุ่นที่มีต่อทั้งพนักงานและองค์กร พร้อมข้อแนะนำสำหรับ HR มืออาชีพในการเริ่มต้นและบริหารทรัพยากรบุคคลแบบยืดหยุ่น

มิถุนายน 13, 2560 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

Putting People first in the Changing World of Work

Smart Employability in the Future of Work can protect Worker’s Rights and boost Innovation and Competitiveness

มีนาคม 02, 2560 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

บทบาทของ HR ในการพัฒนาคุณค่า ของตราสินค้า

ทุกๆบริษัทมีความต้องการที่จะทาให้แบรนด์องค์กรของตนมีคุณค่าและน่าสนใจในสายตาของลูกค้าและบุคคลภายนอก หรือที่เรียกว่าบรรลุถึงคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) เพิ่งจะเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่หลายองค์กรเริ่มตระหนักถึงศักยภาพความสามารถของตราสินค้าที่ช่วยดึงดูดคนเก่งที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร และนี่คือส่วนที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะสามารถเข้ามามีบทบาทช่วยพลิกเกมให้กับบริษัทของพวกเขา หากองค์กรยินดีสนับสนุนให้เกิด การปรับเปลี่ยนและส่งเสริมการต่อยอดของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

พฤษภาคม 26, 2559 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

5 กลวิธีในการปรับเปลี่ยนฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากการเป็นหน่วยงานใช้งบประมาณ(Cost Centre) สู่การเป็นหน่วยงานสร้างรายได้ (Profit Centre)

หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานใช้งบประมาณ (Cost center) เพราะหากมองในทางเทคนิค ฝ่ายนี้ไม่ได้สร้างรายได้โดยตรงให้กับองค์กร อย่างไรก็ดี หากองค์กรยกเลิกงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลออกไป องค์กรจะได้รับผลกระทบในการบริหารงานสำคัญหลักอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการสรรหาและจัดจ้าง การรักษาพนักงาน และการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะกลายเป็นความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

พฤศจิกายน 17, 2558 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เอื้อต่อสุขภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงาน

ในขณะที่ความรักในงานที่ทำเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน ยังมีปัจจัยอีกหลากหลายที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน - หนึ่งในนั้นก็คือสภาพแวดล้อมในการทำงาน หากองค์กรมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ยิ่งจะช่วยทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานและช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานให้มากขึ้น

สิงหาคม 07, 2558 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

การรักษาคนเก่งขององค์กรผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูทักษะและยกระดับความสามารถในการทำงาน - แนวทางสำหรับปี 2015

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่าหลายชั่วอายุคน ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยหากคุณจะได้ยินว่า มีพนักงานทำงานกับบริษัทนั้น ๆ มานานกว่า 25 หรือ 35 ปี หากได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจะพบว่า มีหลายบริษัทที่มองว่าพนักงานของบริษัทคือการลงทุนแบบระยะยาว

กรกฎาคม 02, 2558 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

การสร้างประโยชน์จากโปรแกรมการฝึกงาน

ในทุกๆปี ประเทศทั่วเอเชียจะมีนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ว่ากำลังศึกษาอยู่ หรือเพิ่งจะจบใหม่หลายพันคนมองหางานทำในช่วงปิดเทอม หรือมองหาสถานที่ฝึกงานเพื่อนำไประบุลงในเรซูเม่ของตนว่ามีประสบการณ์ทำงานหรือการฝึกงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าการฝึกงานจะถูกมองไปในลักษณะใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่นับได้ว่าเป็นจริงเสมอคือ ไม่เพียงแต่การฝึกงานที่เหมาะสมจะสามารถช่วยสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการเริ่มต้นสายอาชีพในอนาคตได้แล้ว แต่การฝึกงานก็ยังสามารถช่วยทำให้องค์กรได้รับข้อมูลความคิดใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย

พฤษภาคม 18, 2558 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

ปัจจัยในการเป็นผู้นำที่ดีเยี่ยมในปี 2015

การได้เป็นผู้นำที่ดีเยี่ยมเป็นสิ่งที่สำหรับหลายคนในโลกธุรกิจต้องการกันเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่านี่อาจไม่ใช่เป้าหมายของทุกคน แต่ก็ยังมีคนมากมายที่ปรารถนาให้ตนเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำที่ดีเยี่ยมในสายงานของตน (ไม่ว่าพวกเขาจะยอมรับว่าคิดแบบนี้หรือไม่ก็ตาม) อย่างไรก็ดีการเป็นหัวหน้าแผนก หรือแม้แต่เป็นเจ้าของบริษัท ก็อาจทำให้บางคนเป็นได้เพียงแค่ผู้นำ แต่ไม่ใช่ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”

มกราคม 16, 2558 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล