คลังความรู้

รวบรวมเคล็ดลับน่ารู้สำหรับผู้สมัครงานและHR

Labour Market Situation in Asia

Labour Market Situation in Asia (September, 2015)

สิงหาคม 15, 2558 ข้อมูลตลาดแรงงาน

Info Graphic : ภาพรวมตลาดแรงงานประเทศไทยปี 2556

ภาพรวมตลาดแรงงานประเทศไทยปี 2556 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร? แล้วอุตสาหกรรมประเภทใดมาแรงในปีนี้?

มกราคม 23, 2557 ข้อมูลตลาดแรงงาน