คลังความรู้

รวบรวมเคล็ดลับน่ารู้สำหรับผู้สมัครงานและHR

เปิดโผ 3 สายอาชีพสุดรุ่ง ยาวไปถึงปี 2025!

ผลสำรวจจาก Citiresearch เผยอาชีพ สายไอทีและดิจทัล สายวิศวกรรมและหุ่นยนต์ และ สายสุขภาพและสาธารณสุข จะเป็น 3 สายอาชีพสุดฮ็อตที่ในอนาคตจะมีอาชีพเกิดใหม่จำนวนมาก และเป็นที่ต้องการของตลาดสูง

พฤศจิกายน 09, 2561 ข้อมูลตลาดแรงงาน,แบบสำรวจ/งานวิจัย

Labour Market Situation in Asia

Labour Market Situation in Asia (September, 2015)

สิงหาคม 15, 2558 ข้อมูลตลาดแรงงาน

Info Graphic : ภาพรวมตลาดแรงงานประเทศไทยปี 2556

ภาพรวมตลาดแรงงานประเทศไทยปี 2556 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร? แล้วอุตสาหกรรมประเภทใดมาแรงในปีนี้?

มกราคม 23, 2557 ข้อมูลตลาดแรงงาน