4 ประเภทของ recruitment agency

พฤษภาคม 18, 2564 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

Recruitment Agency ในไทย สามารถแบ่งออกตามประเภบริการ 4 แบบด้วยกัน โดยการเลือกประเภท Recruitment Agency นั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและลักษณะงานที่เราต้องการ เพื่อให้ได้ Recruitment Agency ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาดูแลเรื่องการสรรหาให้เรา 

 

 • General Recruitment Agency 
  General Recruitment Agency คือ เอเจนซี่ทั่วไปที่บริการสรรหาบุคลากรให้กับลูกค้าองค์กร โดยเน้นสรรหาพนักงานประจำ ครอบคลุมหลากหลายสายงานและความเชี่ยวชาญ หากคุณต้องการสรรหาพนักงานออฟฟิศในแผนกต่างๆ เช่น หาพนักงานการตลาด หาพนักงานขาย หาพนักงานบัญชี หาพนักงานธุรการ หาพนักงานกฎหมาย หาพนักงานการเงิน หาพนักงานฝ่าย IT หรือสรรหาพนักงานในโรงงาน เช่น วิศวกร หรือตำแหน่งอื่นๆที่เป็นพนักงานประจำก็สามารถเลือกใช้บริการ General Recruitment Agency ได้ 

 

 • Staffing Recruitment Agency หรือ Temporary Recruiting Agency 

  Staffing Recruitment Agency หรือ Temporary Recruiting Agency คือ เอเจนซี่ที่บริการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวให้กับลูกค้าองค์กร โดยเน้นสรรหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 3 เดือน  ปี รวมถึงบริการในรูปแบบจัดจ้าง (outsource) ที่ช่วยดูแลตั้งแต่การสรรหา การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ จนถึงการรับพนักงานเป็นพนักงานของเอเจนซี่เองแทนลูกค้าองค์กร โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความคล่องตัวและลดภาระด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร สำหรับตำแหน่งงานที่องค์นิยมให้ Staffing Recruitment Agency หรือ Temporary Recruiting Agency ทำหน้าที่สรรหาและจัดจ้าง ได้แก่ เป็นการสรรหาพนักงานขายตามห้างสรรพสินค้า (PC/BA) พนักงานขนส่งสินค้า พนักงาน call-center พนักงาน IT support เป็นต้น 
   
 • Head Hunting Agency หรือ Executive Search 

  Head Hunting Agency หรือ Executive Search คือ เอเจนซี่ที่มีความเชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมี head hunter รับหน้าที่สรรหาผู้สมัครแบบเชิงรุก เพื่อดึงตัวคนเก่งมาร่วมงานกับองค์กร 

 

 • Industrial Specialty Agency 
  Industrial Specialty Agency คือ เอเจนซี่ที่บริการสรรหาพนักงานเฉพาะบางสายงาน โดยจะเน้นในสาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น รับสรรหาแต่พนักงานในสาย Tech & IT หรือ รับสรรหาเฉพาะงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นต้น  

 

อย่างไรก็ตามก็มีบางเอเจนซี่ที่สามารถให้บริการแบบครบวงจร ทั้ง 4 รูปแบบ เช่น บริษัท Adecco ที่ให้บริการทั้ง บริการสรรหาพนักงานประจำทั่วไป บริการสรรหาพนักงานสัญญาจ้าง/พนักงานชั่วคราว (outsource)บริการ executive search (head hunting) รวมถึงบริการสรรหาพนักงานเฉพาะทางก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและสะดวกสบายสำหรับองค์กรและผู้สมัคร รองรับทุกความหลากหลายของการจ้างงานที่มีในปัจจุบัน