5 สิ่งที่ควรทำก่อนลาออกจากงาน

เมษายน 08, 2564 คำแนะนำด้านอาชีพ


การลาออกจากงานเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เงินเดือน แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาก หากมั่นใจว่าคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนและตัดสินใจแล้วว่าจะลาออก ก็ต้องปฏิบัติอย่างมืออาชีพ  มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณควรทำก่อนลาออกจากบริษัท เพื่อที่จะจากกันด้วยดีและจบสวยแบบมืออาชีพ 
 

1.แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 


ตามมารยาทแล้วการลาออกควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้มีเวลาจัดหาคนมาทำหน้าที่แทน  โดยทั่วไปการแจ้งลาออกควรแจ้งผ่านหัวหน้างาน โดยเข้าไปพูดคุยกันก่อน จากนั้นจึงส่งจดหมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อาจเป็นการส่งอีเมลหรือกรอกแบบฟอร์มของบริษัท โดยควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพราะตามกฎหมายแรงงานการบอกยกเลิกสัญญาจ้างกำหนดให้บอกกล่าวกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง หรือคิดเป็น 30 วัน โดยประมาณ 
 

2.ไม่สร้างศัตรู 


บางคนอาจคิดว่าจะลาออกแล้วก็ไม่ต้องแคร์ใครแล้ว และอาจเผลอทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารักออกไป  Adecco แนะนำว่าถึงอย่างไรเราก็ควรให้เกียรติและพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในบริษัทเดิมเอาไว้บ้าง อย่างน้อยๆ ก็ดีกว่าการสร้างศัตรูเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางสายอาชีพ เป็นแวดวงที่ไม่กว้างนัก คนทำงานมักจะหมุนเวียนสลับไปมาจากองค์กรหนึ่งไปอีกองค์กร มีโอกาสอย่างมากที่คุณจะได้ร่วมงานกับคนในแวดวงเดียวกันหรือเคยทำงานด้วยกัน หากถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดี ก็ย่อมส่งผลเสียต่อตัวคุณเองได้ 

3.ส่งมอบงานให้เรียบร้อย 


การส่งมอบงานถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรเตรียมให้พร้อมก่อนออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็น การสรุปงานและรายชื่อคนที่ประสานงานด้วย การจัดไฟล์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การส่งมอบงานที่อยู่ในช่วงรอยต่อ รวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนใหม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพของคุณอีกด้วย 
 

4.ให้ความร่วมมือในการทำ Exit Interview 


โดยทั่วไปองค์กรจะจัดทำ Exit Interview เพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่พนักงานลาออกและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการทำงานและการดูแลพนักงานขององค์กร ดังนั้นเมื่อต้องทำ Exit Interview จึงควรให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ เลือกคำที่ถนอมน้ำใจ คุยกันด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง 
 

5.เช็คสิทธิ์ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 


องค์กรส่วนใหญ่มักจะให้พนักงานทำประกันสังคมโดยหักจ่ายจากเงินเดือนให้ ซึ่งสิทธิ์ประกันสังคมนี้ยังครอบคลุมค่าชดเชยกรณีว่างงานด้วย ดังนั้นหากคุณลาออกโดยยังไม่ได้งานใหม่และจ่ายเงินประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก็ควรตรวจสอบสิทธิ์กับทางประกันสังคมและขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อรับค่าชดเชยทันทีที่พ้นสภาพพนักงานเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง   
 
นอกจากนี้หากคุณได้ส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทเดิมไว้ เงินก้อนนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะถอนออกมาเลย หรือออมต่อโดยย้ายเงินไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทใหม่หรือกองทุน RMF ก็ได้ ดังนั้นคุณควรศึกษาขั้นตอนและสิทธิประโยชน์ไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้จัดการให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงานใหม่