ดาวน์โหลดฟรี! Candidate Persona Canvas

พฤษภาคม 28, 2564 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดฟรี! Candidate Persona Canvas เครื่องมือทำ recruitment marketing ที่ HR ควรเซฟเก็บไว้

เคล็ดลับการทำ recruitment marketing อยู่ที่การเริ่มคิดแบบนักการตลาด ปรับมุมมองมาโฟกัสว่าผู้สมัครต้องการอะไร มากกว่าจะมองสิ่งที่องค์กรต้องการเพียงอย่างเดียว จึงจะสามารถดึงดูด talent ที่องค์กรต้องการให้สนใจเข้ามาร่วมงานกับองค์กรเราได้

Adecco ได้ออกแบบ canvas มาเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผน recruitment marketing ให้ตอบโจทย์มากขึ้น ผ่านคำถามไกด์ ที่จะทำให้คุณได้ทบทวนและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน เพื่อเป็นกรอบในการวางกลยุทธ์สำหรับสื่อสารกับผู้สมัครผ่าน touch point ต่างๆ ขององค์กร


ดาวน์โหลดไฟล์ Candidate Persona Canvas กรุณากรอกข้อมูลในกล่องสีฟ้าเพื่อดาวน์โหลด


อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้เพื่อรับลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร