จาก “นักศึกษา” สู่การเป็น “CEO for One Month”

มีนาคม 06, 2563 คำแนะนำด้านอาชีพ,การพัฒนาภาวะผู้นำ

จากนักศึกษาและพิธีกรฟรีแลนซ์ สู่การทดลองเป็น CEO 1 เดือนเต็ม! การเป็น CEO for One Month ทำให้เกรซ รัตนดิษฐ์ ได้เปิดโลกการทำงาน และสัมผัสประสบการณ์ที่ต่างจากการฝึกงานทั่วไป เพราะโครงการนี้คุณจะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดจาก CEO บริษัท Adecco ได้ทดลองทำโปรเจคตามความสนใจของคุณเอง สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง ทั้งการประชุมกับผู้บริหารระดับสูง และพบลูกค้า เรามาฟังกันว่าอะไรคือสิ่งที่เกรซได้เรียนรู้จากโครงการนี้

4 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ CEO for One Month

- ข้อดีของการทำงานเป็นทีม

เกรซ: เกรซเคยเป็นพิธีกรฟรีแลนซ์ ทุกอย่างคืองานเดี่ยวหมด แต่การได้มาทำงานที่ Adecco ทำให้เกรซได้เห็นข้อดีของการทำงานเป็นทีมในหลายๆ ด้าน ทำให้เกรซได้เข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นเมื่อเราได้มานั่งถกกัน โยนไอเดีย โยนข้อมูล และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกัน เหมือนที่เขาพูดกันว่า Teamwork makes the dreams work- เป็นผู้บริหาร ใจต้องคิดเรื่องคน สมองต้องคิดเรื่องการเติบโต

เกรซ: เกรซคิดว่าการบรรลุเป้าหมายก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การทำงานเพื่อให้เกิดการเติบโตก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะถูกวัดด้วยตัวเลข หรือตัวแปรใดก็ตาม ทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับคนในองค์กร พนักงานคือคนที่จะช่วยยกระดับ performance ขององค์กร และพาคุณไปถึงเป้าหมาย ผู้บริหารจึงควรทำตัวเป็นตัวอย่างให้ลูกน้อง พูดจริง ทำจริง และไม่สั่งงานให้ลูกน้องโดยขาด direction

- ความสำคัญของการสื่อสาร

เกรซ: การจะทำงานอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องไม่ใช้อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือองค์กรต่างก็มีวัฒนธรรมและสไตล์การทำงานเป็นของตัวเอง เราจึงต้องหาวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละโอกาส เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรากำลังจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เรียนรู้, เป็นผู้นำ, ปรับตัว, และพัฒนา

เกรซ: โอกาสจะมาถึงเราเมื่อเรายินดีและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เกรซเชื่อว่าเราควรที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ แม้ว่ามันจะหมายถึงการที่เราต้องมาตั้งคำถามและทบทวนสถานการณ์ต่างๆ ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ในฐานะผู้นำเราต้องสามารถนำสิ่งที่คิดถ่ายทอดออกมาเป็นการกระทำได้ด้วย ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันออกไป เราแค่พยายามทำมันในรูปแบบของเราเอง สุดท้ายคือการพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ผลักดันตัวเองให้เป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ทั้งความคิดและวิธีการ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนผสมสำคัญที่ CEO รุ่นใหม่ควรมี


เกรซ รัตนดิษฐ์

CEO for One Month Thailand 2019

ที่มา: 
https://www.linkedin.com/pulse/from-student-ceo-one-month-mueanprae-rattanadit/