เลือก Recruitment Agency เจ้าไหนดี?  3 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือก Recruitment Agency

พฤษภาคม 18, 2564 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล


นอกจากการเลือกประเภท recruitment agency แล้วการเลือกเอเจนซี่ต้องดูที่อะไรบ้าง มาดูข้อแนะนำในการเลือก recruitment agency กับ 3 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือก recruitment agency ที่ Adecco นำมาฝากกันค่ะ 

 

ความน่าเชื่อถือ 

ความน่าเชื่อถือของเอเจนซี่ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่องค์กรควรนำมาพิจารณา โดยควรเลือกใช้บริการเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียง เปิดให้บริการมายาวนาน และมีพนักงานที่ให้บริการแบบมืออาชีพ เนื่องจากจะช่วยดึงดูด candidate ดีๆ ได้มากกว่า

นอกจากนี้ความมั่นคงทางการเงินของเอเจนซี่ก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการจ้างงานในรูปแบบ 
outsource ที่เอเจนซี่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน องค์กรจึงควรนำปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ recruitment agency ด้วยเช่นเดียวกัน  
 

ราคา 

งบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้ recruitment agency โดยทั่วไปแล้วเอเจนซี่มักคิดค่าบริการเป็นค่า fee  อย่างไรก็ตามราคาการให้บริการของแต่ละเอเจนซี่อาจไม่ต่างกันมากนัก จึงควรพิจารณาที่ความคุ้มค่ามากกว่าราคา โดยพิจารณาว่าจากราคาที่จ่ายไป คุ้มกับสิ่งที่ได้รับหรือไม่ เพราะบางรายอาจจะมีค่าบริการที่ถูกกว่าแต่คุณภาพของ candidate ที่ได้มาก็อาจลดลงไปด้วย 

 

คุณภาพ 

จุดประสงค์ของการจ้าง recruitment agency ก็คือการได้คนเก่งและเหมาะสมกับองค์กรมาร่วมงาน ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพของ candidate คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเอเจนซี่มากที่สุด

แต่การจะทราบได้ว่า 
recruitment agency ไหนดี ก็อาจต้องทดลองใช้ก่อน ในช่วงเริ่มแรกองค์กรมักใช้บริการหลายเอเจนซี่พร้อมกันเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพบริการ เพราะโดยทั่วไปเอเจนซี่จะคิดค่าบริการเมื่อเกิดการจ้างพนักงานเท่านั้น ดังนั้นองค์กรจึงสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของผู้สมัครที่แต่ละเอเจนซี่ส่งมาให้ดูก่อนได้ว่าองค์กรไหนสามารถส่งผู้สมัครมาได้ตรงตามกรอบเวลา เข้าใจความต้องการขององค์กร และส่งผู้สมัครมาได้มีคุณภาพมากกว่ากัน จากนั้นจึงอาจพิจารณาใช้เอเจนซี่ใดเอเจนซี่หนึ่งให้เป็นเอเจนซี่คู่บุญในระยะยาว 

----------- 

สำหรับ Adecco เราเป็นเอเจนซี่ที่ให้บริการด้าน recruitment แบบครบวงจร โดยมีทั้งบริการสรรหาพนักงานประจำและบริการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว รวมถึงบริการ executive search (head hunter) สรรหาผู้บริหารให้องค์กร