เทคนิคคิดการใหญ่ให้สำเร็จ

ตุลาคม 10, 2562 คำแนะนำด้านอาชีพ

เชื่อหรือไม่ว่าคนเราคิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้น พลังของความคิดของคุณคือสิ่งที่จะกำหนดว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าคุณอยากก้าวหน้า อยากพัฒนาตัวเอง หรือประสบความสำเร็จ จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือความคิด 

เทคนิคการคิดที่จะผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จ

💡 คิดให้ใหญ่เสมอ – ขนาดของความสำเร็จถูกกำหนดโดยขนาดของความเชื่อ หากคิดอะไรเล็กๆ ก็จะประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย แต่หากคิดใหญ่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มองอนาคตให้ใกลขึ้น มองงานของคุณให้ใหญ่ขึ้น ถามตัวเองทุกวันว่าเราจะทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

💡 เชื่อว่าเราเก่งกว่าที่เราคิด – คนที่ประสบความสำเร็จหลายคน ก่อนจะประสบความสำเร็จก็เป็นเพียงคนธรรมดา เพียงแต่เขามีความเชื่อมั่นว่าเขาทำได้อย่างแน่นอนและลงมือทำจนประสบความสำเร็จ ควรให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอๆ อย่าเอาคำพูดของคนอื่นมาบั่นทอนตัวเอง

💡 อย่าคิดว่าจะล้มเหลว - หากคุณคิดว่า “ทำไม่ได้” “ไม่มีประโยชน์ที่จะลอง” ในที่สุดคุณก็จะเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ความไม่เชื่อเป็นสิ่งบั่นทอนพลัง เมื่อจิตใจไม่เชื่อหรือมีข้อสงสัย สมองก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนความไม่เชื่อ นำไปสู่การล้มเลิกความคิดหรือการทำงานที่ล้มเหลว ดังนั้นหากเจอปัญหาในการทำงาน ขอเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ แล้วจิตใจจะทำหน้าที่เป็นตัวชี้นำไปสู่หนทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จเอง

ที่มา: หนังสือ The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก