5 อาชีพสุดฮ็อตที่ตลาดต้องการสูง ประจำปี 2019

พฤษภาคม 17, 2562 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

อเด็คโก้ประเทศไทยเผยข้อมูล 5 อาชีพสุดฮ็อตที่ตลาดต้องการสูง ประจำปี 2019 อ้างอิงจากตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของบริษัทในประเทศไทยกว่า 3,000 บริษัท ในฐานข้อมูลของอเด็คโก้ประเทศไทย โดยจากการสำรวจพบว่าอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากอันดับ 1 คือ พนักงานขาย รองลงมาคือ อาชีพวิศวกร อาชีพด้านไอที บัญชี และธุรการ ตามลำดับ

 

อันดับที่ 1 พนักงานขาย

พนักงานขาย หรือ เซลส์ ถือเป็นอาชีพที่บริษัทต้องการมากที่สุด เพราะเป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญอย่างมากในการหารายได้เข้าบริษัท นอกจากพนักงานขายแล้ว ตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น งานแนะนำสินค้า งานบริการลูกค้า งานลูกค้าสัมพันธ์ ก็มีความต้องการสูงมากเช่นกันอันดับ 2 วิศวกร 

วิศวกร เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน จากการสำรวจขององค์การส่งเสริมการค้าการลงทุนของญี่ปุ่น พบว่าปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมในไทยจำนวนมาก แต่ยังขาดแคลนวิศวกร ถึง 44% สำหรับข้อมูลจากฐานข้อมูลของอเด็คโก้พบว่า ตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการสูงคือ Sales Engineer Service Engineer และ Project Engineer

แม้ในหลายธุรกิจจะมีการนำ AI เข้ามาช่วยทดแทนแรงงาน แต่สำหรับประเทศไทยยังนิยมจ้างคนมากกว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและสามารถทำได้ทั้งงานบริหารจัดการคนและเครื่องจักร ด้วยเหตุนี้อาชีพวิศวกรจึงติดอันดับ 2 อาชีพที่ตลาดต้องการสูง

 

อันดับ 3 IT 

การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความต้องการแรงงานด้านนี้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ โปรแกรมเมอร์ Developer, System Engineer, System Analyst, Business Analyst หรือเจ้าหน้าที่ IT Support ต่างๆ ส่วนอาชีพที่มาแรงในยุคนี้คงหนีไม่พ้น Data Scientist และ Data Engineer ที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อมูลทางธุรกิจอันดับ 4 บัญชี 

ทุกบริษัทไม่ว่าจะในธุรกิจใดก็ย่อมต้องการนักบัญชีเข้ามาช่วยดูแล จัดทำ และตรวจสอบข้อมูล จัดทำงบการเงินต่าง ๆ ตำแหน่งงานบัญชีจึงเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากเป็นอันดับต้น ๆ สำหรับงานออฟฟิศมาตลอดระยะเวลาหลายปี 
 

อันดับ 5 ธุรการ

ตำแหน่งงานธุรการเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลด้านเอกสารและการประสานงานให้มีความราบรื่น อาชีพในสายธุรการที่มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง ได้แก่ Admin Officer, Secretary, Project/Sales Coordinator