ข้อควรรู้ก่อนถูกเลิกจ้างกะทันหัน

มกราคม 21, 2563 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

ถูกเลิกจ้างกะทันหัน! เชื่อว่าคำนี้คือฝันร้ายสำหรับคนทำงาน ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาแบบนี้วลีนี้คงลอยไปมาในอากาศให้น่าหวาดเสียว แต่ถึงแม้จะเป็นวลีที่ได้ยินกันจนชินหู แต่หลายคนเมื่อเจอเหตุการณ์นี้เข้ากับตัวเองกลับตั้งตัวไม่ทัน ตกใจจนลืมเรื่องสิทธิประโยชน์พึงได้ไป

ตั้งสติ…แล้วมาดูกันว่าคุณมีสิทธิจะได้อะไรบ้างจากการถูกเลิกจ้างกะทันหัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ค่าชดเชยเลิกจ้าง”

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานระบุว่าหากคุณถูกเลิกจ้างกะทันหันโดยไม่สมัครใจและไม่มีความผิดใด ๆ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างโดยอ้างอิงจากเงินเดือนและอายุงาน ดังนี้

  • ถ้าทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี จะได้รับค่าชดเชยเลิกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
  • ถ้าทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยเลิกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
  • ถ้าทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี จะได้รับค่าชดเชยเลิกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
  • ถ้าทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับค่าชดเชยเลิกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
  • ถ้าทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี จะได้รับค่าชดเชยเลิกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
  • ถ้าทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยเลิกจ้างเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างภายในวันสุดท้ายที่ทำงาน แต่ถ้าคุณไม่ได้รับค่าชดเชยเลิกจ้างตามเวลาดังกล่าวคุณสามารถยื่นร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในแต่ละจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานครยื่นได้ที่กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้

นอกจากค่าชดเชยเลิกจ้างที่คุณจะได้รับแล้วยังอาจมีเงินอื่นๆ ที่คุณจะได้รับอีก เช่น ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือที่เราเรียกกันว่า "ค่าตกใจ" เงินช่วยเหลือจากประกันสังคมกรณีว่างงาน และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

 
ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน