ทำไม Diversity ถึงสำคัญกับองค์กร

กรกฎาคม 02, 2563 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

บ่อยครั้งที่ในกระบวนการสรรหา เรามักเลือกคนที่คล้ายๆ กัน มีคาแรคเตอร์เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้แนบสนิท เข้ามาร่วมงานเพราะคิดว่าน่าจะเข้ากันได้และทำงานด้วยกันง่าย ปฏิเสธคนที่แตกต่างเพราะกลัวมีปัญหาในการทำงาน

แต่ความจริงแล้วการเปิดโอกาสให้คนที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุ เพศกำเนิด ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว การศึกษา วัฒนธรรม สังคม ความพิการ ความเจ็บป่วย รสนิยมทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางสังคม หรือความเห็นทางการเมือง จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจมากมาย เราจึงไม่ควรมองความแตกต่างเป็นปัญหา แต่ปรับมุมมองว่าเราจะสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายได้อย่างไร

Diversity: ยิ่งแตกต่างยิ่งสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจ

ทุกวันนี้โลกของเรามีการตื่นตัวเรื่อง Diversity มากขึ้น ขณะเดียวกันหลายธุรกิจก็มีการทำการตลาดไปทั่วโลก การให้ความสำคัญกับความแตกต่างและหลากหลายของผู้บริโภคและพนักงานในองค์กรเองก็จะช่วยสร้างประโยชน์ทางการตลาดได้มากมาย

 • ภาพลักษณ์แบรนด์ดีขึ้น
  ความหลากหลายส่งผลด้านบวกต่อภาพลักษณ์และความชื่นชอบในตัวแบรนด์ ผลวิจัยจาก Deloitte พบว่าการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและลักษณะทางประชากรในโฆษณา ส่งผลให้ผู้บริโภคมองแบรนด์ดีขึ้นและทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น โดยจากการวิจัยพบว่าแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้คะแนนด้านความหลากหลายสูงสุด เป็นแบรนด์ที่ได้รับคะแนนความชื่นชอบสูงสุดถึง 83%
 • ยอดขายดีขึ้น
  ปัจจัยด้านความหลากหลายยังเป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม LGBT โดย งานวิจัย INTO and Brand Innovators พบว่า 70% ของผู้บริโภคกลุ่ม LGBT จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์ที่มีความเป็นมิตรกับกลุ่ม LGBT และ 47% ที่เลือกจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้กลุ่ม LGBT ร่วมแสดงในโฆษณา ปัจจุบันสัดส่วนของชาว LGBT ในโลกมีมากกว่า 483 ล้านคน โดยเป็นชาวไทยกว่า 4 ล้านคน จึงเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม

Diversity: ยิ่งแตกต่างยิ่งสร้างสรรค์

คนที่มีพื้นเพต่างกันย่อมมีความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน หากเราได้พนักงานที่หลากหลายมาช่วยระดมสมองก็มีโอกาสได้งานที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น เพราะได้เปรียบจากการ input ที่หลากหลาย ยิ่งมีความหลากหลายมากเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานได้มากเท่านั้น

 • งานวิจัยจาก Mckinsey ที่ศึกษากับองค์กรจำนวน 180 องค์กร  พบว่าองค์กรที่มี ความหลากหลายของเชื้อชาติและชาติพันธุ์จะมีผลประกอบการที่ดีกว่าค่ามัธยฐานขององค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันถึง 35% ขณะที่ความหลากหลายทางเพศส่งผลที่ 15% นอกจากนี้ยังพบว่าองค์กรที่มีทั้งผู้บริหารชายและหญิง สามารถทำผลงานได้ดีกว่าองค์กรที่มีแต่ผู้บริหารชายล้วน ทั้งค่า ROEs, net income, debt to equity ratios และ book value
 • งานวิจัยใน 200 ทีมทางธุรกิจ โดย Coverpop พบว่าทีมที่มีความหลากหลายสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นกว่า 87% และยังตัดสินใจได้เร็วขึ้นถึง 2 เท่า ลดเวลาการประชุมได้ครึ่งหนึ่ง
 • มีการทดลองหลายมากมายที่พบว่าความหลากหลายของคนในทีมจะเพิ่มศักยภาพในความคิดสร้างสรรค์ งานวิจัยของ Deloitte ยังพบว่าความหลากหลายสามารถเพิ่มนวัตกรรมได้สูงขึ้น 20% และช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจได้ถึง 30%

Diversity: ยิ่งสนับสนุนความต่างยิ่งดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร

เชื่อหรือไม่ว่าแค่เปิดโอกาสและสนับสนุนความหลากหลายอย่างจริงใจ ปฏิบัติต่อพนักงานที่ด้วยความเท่าเทียม ก็สามารถช่วยดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรได้แล้ว
 • ความหลากหลายถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้าง employer branding ให้ผู้สมัครสนใจอยากสมัครงานกับองค์กร ปัจจุบันบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารความหลากหลายมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดแรงงาน ผลสำรวจจาก Glassdoor พบว่า 67% ของผู้สมัครงานใช้ความหลากหลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการติดสันใจเลือกองค์กร ดังนั้นหากองค์กรสามารถแสดงให้ผู้สมัครเห็นว่าเปิดกว้างและยอมรับเรื่องความหลากหลาย ตั้งแต่ขั้นการประกาศรับสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ไปจนถึงการรับเข้ามาทำงานและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียม  ก็จะสามารถช่วยดึงดูดผู้สมัครให้เข้ามาสมัครและตัดสินใจเลือกทำงานกับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น
 • การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม คือ กุญแจสู่การรักษาคนเก่งอย่างยั่งยืน จากผลสำรวจของอเด็คโก้ประเทศไทยเมื่อปี 2018 พบว่า ความยุติธรรมคือสิ่งที่ลูกน้องต้องการจากหัวหน้ามากที่สุด การที่พนักงานสามารถทราบได้ว่าผลงานของเขาจะถูกประเมินอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของทักษะและความสามารถ และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างหรืออคติส่วนบุคคล จะช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานที่ดี ทำให้พนักงานอยากเติบโตไปกับองค์กร

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความหลากหลายจะช่วยสร้างประโยชน์กับองค์กรอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตามเมื่อองค์กรมีความหลากหลาย ต้องจัดบริหารจัดการความหลากหลายอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมให้เกิดขึ้น ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก white paper: diversity ของ Adecco ได้ที่นี่