กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ OHS@SUT Sharing Ep.4: Job Application and Job Interview Technique

July 12, 2021 Event & Activity
Adecco Thailand ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงาน OHS@SUT Sharing Ep.4: Job Application and Job Interview Technique ที่จัดโดย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยในงานนี้เจ้าหน้าที่ของAdecco Thailand คุณณัฐฌา เกตุกรุต Associate Director และ คุณพิมลพรรณ เพียพล Safety Trainer จาก Adecco Thailand ได้ร่วมแชร์ความรู้เรื่องตลาดงานในปัจจุบัน และเทคนิคการสมัครและการสัมภาษณ์งานให้กับน้องๆ นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะสาธรารณสุขอีกด้วย