กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Get to know ‘Marketing job”

September 23, 2021 Event & Activity
#AdeccoonCampus ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Get to know ‘Marketing job” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 อเด็คโก้มีโอกาสร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการทำงานในด้านการตลาด พร้อมทั้งเทคนิคในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานให้กับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยในงานนี้มีน้องๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน