50 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในที่ประชุม

March 17, 2022 Career Advice

หากอยากพูดภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นในที่ประชุมนอกจากจะต้องฝึกใช้ภาษาบ่อยๆ แล้ว การอัปเกรดคลังคำศัพท์ของเราให้กว้างขึ้นกว่าเดิมและการศึกษาตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษจากบทสนทนาในที่ประชุมก็จะช่วยให้เรามีศัพท์ที่หลากหลายไว้ใช้ในที่ประชุม ซึ่งในบทความนี้ Adecco ได้รวบรวมตัวอย่าง 50 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในที่ประชุม รับรองว่าได้ใช้ประโยชน์ในหลายสถานการณ์แน่นอนค่ะ

หากต้องการแสดงออกว่า เห็นด้วยมากๆ ในที่ประชุม ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้าง?

 • I couldn’t agree more
 • I completely agree with you.
 • I totally agree with you.
 • Exactly! / Exactly what I was thinking
 • That was a brilliant idea.
 • Absolutely agree!

 

หากต้องการบอกว่า เห็นด้วย ในที่ประชุม ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้าง?

 • I agree.
 • I agree with what you’ve said
 • Good point.
 • That makes sense.
 • You are right.
 • I was thinking the same thing.
 • That’s a good suggestion.
 • I’d go along with that.
 • Our thoughts are parallel.
 • I had that same idea.

 

หากต้องการ ปฏิเสธว่าไม่เห็นด้วยแบบสุภาพ ในที่ประชุม ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้าง?

 • I agree with you up to a point, however …
 • I understand your point but …
 • Good suggestion, but …
 • I mostly agree, but…
 • True, that’s a fair point, but my suggestion would be …
 • I’m sorry I have to disagree with you.
 • I’m sorry to say, I have a different opinion.
 • Can we discuss some other alternatives?

 

หากต้องการ เสนอข้อแนะนำ ในที่ประชุม ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้าง?

 • I suggest …
 • My suggestion would be…
 • From my point of view, I think …
 • We could try… / Why don’t we try … ?
 • This is a little outside the box but what if we …
 • I would recommend …
 • We should probably consider …
 • May I suggest…?
 • Wouldn’t it be better to…?
 • I strongly believe …
 • Personally, I think

 

หากต้องการ ถามคำถาม หรือ ขอคำอธิบายเพิ่มเติม ในที่ประชุม ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้าง?

 • Can you / Could you please clarify …?
 • Can you / Could you please elaborate on …?
 • Can you / Could you please explain more about …?
 • Can you / Could you give me some examples?
 • Can you / Could you tell me more about …?
 • Can I ask for some clarification?
 • Would you mind explaining …?
 • I don't fully understand what you mean. Could you explain it from a different angle?
 • I still didn’t get it. Could you say it differently?

 

หากต้องการ ขอให้ผู้พูดทวนซ้ำ เพราะฟังไม่ทันหรือไม่ได้ยิน ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้าง?

 • Sorry, I didn’t quite hear that, could you repeat what you just said?”
 • Excuse me, could you repeat that again?
 • Sorry to interrupt, but can you repeat the part where you said about…?
 • I’m sorry, but I’m having trouble hearing you. Would you mind repeating that?
 • Sorry, I couldn’t quite catch that. Could you say that again please?