Generation gap ระหว่างคนรุ่นใหม่กับผู้บริหารระดับสูง

July 21, 2022 Leadership

ต่าง Gen ต่างความคิด ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยจะทำงานร่วมกันอย่างไร อ่านบทสัมภาษณ์ล่าสุดของ รชา ตั้งอานุภาพ ที่จะมาพูดถึงประเด็นเรื่อง generation gap และประสบการณ์การทำงานกับร่วมกับผู้บริหารระดับสูงผ่านโครงการ CEO for One Month ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยกันค่ะ

1) ในฐานะที่เราเป็นคน Gen Y คิดอย่างไรกับการขัดแย้งทางความคิดของคนต่างรุ่นที่มีมากในยุคนี้ คิดว่าสาเหตุหลักมาจากอะไร​

รชา: ผมคิดว่าสาเหตุหลักน่าจะมาจากการที่ แต่ละ generation นั้นโตมาในสภาพแวดล้อมและเทคโลโนยีที่ต่างกันจึงอาจทำให้เราเห็นภาพในการใช้ชีวิตหรือการทำงานที่ต่างกันซึ่งส่งผลต่อความเห็นที่ไม่ตรงกันในที่สุด ดังนั้นผมจึงคิดว่าการหันหน้าและเปิดใจและความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งผู้บริหารและบุคลกรในองค์กรด้วยเช่นกันครับ


 

2) ในการที่เรามาเป็น CEO for One Month ต้องทำงานกับผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ใน Generation baby boomer กับ Gen X รู้สึกอย่างไร มีอะไรที่ต้องปรับตัวบ้าง มีปัญหาในการเสนอความคิดเห็นไหม​​

รชา: โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการทำงานกับคนต่าง genration อย่าง baby boomer และ Gen X จะไม่เป็นปัญหาเลยครับ เพราะผมมองว่าเราสามารถเรียนรู้งานจากประสบการณ์จากทั้งสอง Generation นั้นได้ ด้วยความที่ผมเป็น GenY ยังอาจถือว่าเรามีความรู้แต่ก็ยังใหม่ในเรื่องของประสบการณ์ทำงานซึ่งไม่สามารถสอนกันได้ในห้องเรียนแต่เกิดจากการทำงานจริงๆเท่านั้น  ดังนั้นผมจึงมีความคิดว่า ด้วยการที่เราควรรับฟังและปรึกษาพูดคุย แลกเปลี่ยนกับผู้บริหารและบุคลากรจาก Gen ต่างๆ ในองค์กร เพื่อหาคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดและเพื่อสร้างสรรค์ตอบโจทย์ลูกค้าของเราทั้งในขณะนี้และในอนาคตของอุตสาหกรรม Human Resource ต่อไป จึงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมากที่สุดในขณะนี้ครับ


 

3) ในมุมมองของไอซ์คิดว่าปัญหาความแตกต่างระหว่าง Generation ในองค์กรสามารถแก้ไขได้อย่างไร 

รชา: ผมคิดว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการที่ องค์กรอาจจะจัดกิจกรรมหรือ training session ที่มีความสนุกและเน้นปฏิสัมพันธ์ให้พนักงานต่าง generation ได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความใกล้ชิดกันมากขึ้น ผมเชื่อว่าความใกล้ชิดจะทำให้คนในองค์กรเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเพิ่มขึ้นครับ ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวองค์กรและคนในองค์กร  ผมคิดว่าความคิดเห็นของคนในแต่ละตำแหน่งนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจาก ความคิดเหล่านี้สามารถทำให้องค์กรเห็นจุดเด่นหรือ ปัญหารวมถึงทางแก้ไขได้อย่างรอบด้านซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรที่สำคัญในการเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ