เช็คสิทธิ์ลาป่วยที่พนักงานต้องรู้! ลาป่วยได้กี่วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ไหม บริษัทมีสิทธิ์หักค่าจ้างหรือเปล่า

October 20, 2021 Career Advice

สิทธิการลาป่วยของพนักงานเป็นสิ่งที่คนทำงานจำเป็นต้องรู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานชั่วคราวหรือพนักงานประจำก็มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มาเช็คสิทธิ์ลาป่วยที่พนักงานต้องรู้ กับคำถามเกี่ยวกับสิทธิ์การลาป่วยที่พบบ่อยที่ Adecco รวบรวมมาให้คุณ


ลาป่วยได้กี่วัน
?

ตามกฎหมายแรงงานลูกจ้างมีสิทธิ์ในการลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง


บริษัทจะหักค่าจ้างในวันที่ลาป่วยได้หรือไม่
?

กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี ซึ่งการลาป่วยตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไปลูกจ้างจะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ดังนั้นหากเรายังใช้สิทธิ์ลาป่วยไม่ถึง 30 วันทำงานต่อปี บริษัทจะไม่มีสิทธิ์หักค่าจ้างในวันที่ลาป่วย


ลาป่วยจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ไหม
?

หากลาป่วยไม่ถึง 3 วันทำงานไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ เพราะกฎหมายกำหนดว่านายจ้างสามารถขอให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ต่อเมื่อลูกจ้างลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป แต่ถ้าลูกจ้างไม่สามารถแสดงใบรับรองแพทย์ได้ ลูกจ้างจะต้องชี้แจงให้นายจ้างทราบ