บริการให้คำปรึกษาด้าน HR แบบครบวงจร (HR Consulting Service) โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ เพื่อช่วยให้คุณแก้ปัญหา พร้อมพัฒนาระบบการบริหารจัดการคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาเรื่องคนที่หลายองค์กรต้องเจอ

  • รับคนที่มีความสามารถไม่ตรงกับงาน
  • รั้งคนเก่งไว้ไม่ได้ พนักงานขาดความผูกพันกับองค์กร
  • ไม่มีการวัดผลความสามารถหรือผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
  • พนักงานลาออกบ่อยโดยไม่รู้สาเหตุ

อเด็คโก้พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคุณ ยกระดับระบบงาน HR เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดกับบริการ HR Consulting Service  บริการให้คำปรึกษาที่คลอบคลุมระบบงาน HR ดังนี้

  • HR Scanning: ประเมินงานด้าน HR แบบ 360 องศา ค้นหาและวิเคราะห์ปัญหา พร้อมออกแบบ Solution ให้ตรงจุด
  • Culture & Core Value Review: กำหนดคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง สร้างพลังในการทำงานให้กับพนักงานและองค์กร
  • Performance Management System Implementation: วางระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ให้เหมาะสม เพื่อช่วยผลักดันพนักงานและองค์กรสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน
  • Redesign Recruitment & Talent Development Strategy: วางระบบการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไม่สะดุด

Free! HR Health Check
ทดลองทำแบบประเมินระบบงาน HR เบื้องต้น ขององค์กรของคุณ
คลิกเพื่อทำแบบประเมิน >> https://bit.ly/3OsvKv4

>> INQUIRY << Course Outline
(รายละเอียดหลักสูตร)
Contact/ติดต่อ
คุณฐิติกานต์
โทร: 061-176-9962
อีเมล: hcs@adecco.co.th

Inquiry

Announcement Adecco Thailand Privacy Policy

In compliance with the personal data protection laws and business ethics of the Adecco Group Thailand (“the Company”), the following statements constitute the Company’s privacy policy. Before using the service, please be informed that the Company has explicitly announced its privacy policy which covers the purposes of collecting, using, and disclosing personal data, the data collection period, as well as the data subject rights of website visitors and registered users.

Please carefully read to understand the details on Adecco Thailand Privacy Policy on our Home page.

By saving your personal data on this page, you agree and give consent to the Company to process your request so that you become the Company’s contract party, which will allow the Company to collect, use, or disclose your information as per the contract base.

If you do not wish to allow the Company to collect, use, or disclose your personal data, you can click “Back” or leave this page.

(in English)
(in English)