Training Process Outsourcing บริการยกระดับการบริหารงานฝึกอบรมอย่างครบวงจรเพื่อให้ทุกงานฝึกอบรมของคุณราบรื่น และตอบโจทย์องค์กรรวมถึงพนักงานมากกว่าที่เคย ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝึกอบรมและพัฒนาแบบครบวงจร จากทีม Adecco Human Capital Solutions ที่มีประสบการณ์ดูแลลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 1,000 หลักสูตร

บริการ Training Process Outsourcing จะช่วยให้งานอบรมของคุณมีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไร

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการบริหารการอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้วยประสบการณ์จริงในการให้คำปรึกษาและจัดการการฝึกอบรมครบวงจร

 เป็น One Stop Service ด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงาน เพื่อ HR ของคุณ สามารถโฟกัสกับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ช่วยคุณลดค่าใช้จ่าย จากการได้ทีมงานมืออาชีพด้วยราคาที่คุ้มค่ากว่าการจ้างพนักงานประจำ

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการจัดการระบบการเรียนรู้ระดับ World Class ไม่ว่าจะเป็น SAP SuccessFactors, LearnUpon หรือระบบอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มมาตรฐานของการจัดอบรม และสร้างประสบการณ์การเรียนที่ดีขึ้นให้กับพนักงานของคุณ

ทำงานเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจและพนักงานของคุณ โดยยึด KPI ขององค์กรเป็นเป้าหมายในการทำงาน ร่วมกัน

รูปแบบรายงานผ่าน Dashboard ที่คุณสามารถติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับองค์กรในอนาคต

แพ็กเกจ

บริการ Training Process Outsourcing มาพร้อมแพ็กเกจที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น พร้อมให้คุณปรับแต่งและเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ

Training Needs Analysis

Training Course Operation and Management

  • ออกแบบแบบสอบถามที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของคุณ เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะของพนักงาน
  • วิเคราะห์และสรุปผลความต้องการพัฒนาทักษะของพนักงาน
  • จัดทำและออกแบบแผนพัฒนาพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

1.  คัดเลือกและบริหารผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

2.  เป็น One Stop Service เพื่ออำนวยความ  สะดวกการฝึกอบรมและพัฒนา
       ♦   จัดการระบบ learning management - system
       ♦   อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และบริหารการฝึกอบรมตามกระบวนการขององค์กร
       ♦   ประเมินผลการฝึกอบรมและจัดทำ report

บริการนี้เหมาะสำหรับ บริการนี้เหมาะสำหรับ
องค์กรที่ต้องการสร้างและพัฒนา Road Map ในการจัดอบรมพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ องค์กรที่ต้องการพาร์ทเนอร์ในการบริหารการฝึกอบรมแบบครบวงจร


Training Calendaring and Communications

Course Content Design

  • วางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกลุ่มพนักงานได้อย่างเหมาะสม
  • จัดทำสื่อและแผนประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ตามเป้าหมายขององค์กร
  • ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ตรงกับแผนการพัฒนาทักษะ แนวทางการเรียนรู้ของพนักงาน และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
  • ออกแบบกระบวนการวัดผลซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง

บริการนี้เหมาะสำหรับ บริการนี้เหมาะสำหรับ
องค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี เพื่อเพิ่ม Learning Engagement องค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของพนักงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและวัดผลสำเร็จได้จริง

ลูกค้าของเรา>> INQUIRY <<
Download Brochure
(ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร)
Contact/ติดต่อ
Khun Thitikan Chancham
Tel: 064-145-1945
Email: th.hcs@adecco.com

Inquiry

Announcement Adecco Thailand Privacy Policy

In compliance with the personal data protection laws and business ethics of the Adecco Group Thailand (“the Company”), the following statements constitute the Company’s privacy policy. Before using the service, please be informed that the Company has explicitly announced its privacy policy which covers the purposes of collecting, using, and disclosing personal data, the data collection period, as well as the data subject rights of website visitors and registered users.

Please carefully read to understand the details on Adecco Thailand Privacy Policy on our Home page.

By saving your personal data on this page, you agree and give consent to the Company to process your request so that you become the Company’s contract party, which will allow the Company to collect, use, or disclose your information as per the contract base.

If you do not wish to allow the Company to collect, use, or disclose your personal data, you can click “Back” or leave this page.

(in English)
(in English)