Children's Day Online Activity 2019

January 03, 2019 Event & Activity

อเด็คโก้ชวนคุณร่วมสนุกรับวันเด็ก ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ @adeccothailand เพียงทายผลว่าอันดับ 1 #อาชีพในฝัน ของเด็กไทยปีนี้ จากผลสำรวจอาชีพในฝันของอเด็คโก้ประจำปี 2562 คืออาชีพอะไร ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำนัล Swensens มูลค่า 200 บาท 5 รางวัล ไปอร่อยกันได้เลย 🍦🍨😋

📌กติการ่วมสนุกผ่านเฟซบุ๊ก
- แชร์โพสต์นี้ พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
- คอมเมนต์ตอบคำถามใต้โพสต์นี้ 
- ระยะเวลาร่วมสนุก 2 – 12 มกราคม 2562
- ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 22 มกราคม 2562

เงื่อนไขการรับของรางวัล

  1. ผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน นับจากวันประกาศผล เพื่อขอข้อมูลสำหรับการยืนยันรับของรางวัล
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งชื่อ ที่อยู่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนามาที่ webmaster@adecco.co.th ภายใน 15 วัน (นับรวมสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากได้รับการติดต่อรับของรางวัล เพื่อยืนยันการรับรางวัลมิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัล
  4. พนักงานของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย/บริษัทตัวแทนโฆษณาเกี่ยวข้อง/คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบว่ามีผู้เจตนาทุจริตในกรณีใดกรณีหนึ่ง
  8. การตัดสินใด ๆ ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด