ประกาศผลกิจกรรมวันเด็ก “ตอนเด็ก ๆ คุณฝันอยากทำอาชีพอะไร”

January 19, 2018 Event & Activity

ประกาศผลผู้โชคดี กับกิจกรรมต้อนรับวันเด็กของ Adecco Thailand “ตอนเด็ก ๆ คุณฝันอยากทำอาชีพอะไร” รับรางวัล Swensens Gift Voucher มูลค่า 200 บาท 5 รางวัล 🍦🍨😋

ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกทางเฟซบุ๊กกรุณาติดต่อเพื่อขอรับรางวัลทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ก @AdeccoThailand ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกทางทวิตเตอร์กรุณาติดต่อเพื่อขอรับรางวัลทาง DM @AdeccoThailandเงื่อนไขการรับของรางวัล

  1. ผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน นับจากวันประกาศผล เพื่อขอข้อมูลสำหรับการยืนยันรับของรางวัล
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งชื่อ ที่อยู่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนามาที่ webmaster@adecco.co.th ภายใน 15 วัน (นับรวมสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากได้รับการติดต่อรับของรางวัล เพื่อยืนยันการรับรางวัลมิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัล
  4. พนักงานของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย/บริษัทตัวแทนโฆษณาเกี่ยวข้อง/คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบว่ามีผู้เจตนาทุจริตในกรณีใดกรณีหนึ่ง
  8. การตัดสินใด ๆ ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด