ทำความรู้จัก Emotional Intelligence ทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมี

January 21, 2022 Career Advice,Leadership

Emotional Intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์ เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานในยุคนี้ที่คนทำงานต้องทำงานภายใต้ความเร่งรีบและความกดดัน ยิ่งในช่วงโควิดที่ทำให้หลายคนต้องพบเจอกับความกังวลจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน รวมถึงปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงรักษาสุขภาพจิตที่ดีเอาไว้ได้ ซึ่งทักษะ Emotional Intelligence เป็นสิ่งที่คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ Country Director ของ Adecco Thailand ยกให้เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในตอนนี้

 

Emotional Intelligence คืออะไร

Emotional Intelligence หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ คือการที่เราสามารถรับรู้และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองและผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองและแสดงออกต่อผู้อื่นในเชิงบวกได้  โดยหากเรามีความฉลาดทางอารมณ์ก็จะเป็นผู้ที่มี Emotional Intelligence Quotient หรือ EQ ที่ดี ไม่จมอยู่กับความเครียดและความทุกข์นาน มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น อารมณ์มั่นคง สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ด้วย และสามารถเผชิญกับปัญหาด้วยทัศนคติเชิงบวก 

 

Emotional Intelligence ทำให้เรามีแง่มุมในการมองปัญหาต่างกัน


เมื่อเจอปัญหาสิ่งแรกที่คุณคิดกับตัวเองคืออะไรระหว่าง Why Me? หรือ Try Me? ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์น้อยมักจะคิดว่าทำไมต้องเป็นฉัน โทษผู้อื่น แสดงอารมณ์ในด้านลบออกมา แต่ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงเมื่อเจอกับปัญหาจะมองเป็นความท้าทายและคิดว่าปัญหามีไว้ให้แก้ และส่งพลังบวกให้ผู้อื่นทำให้บรรยากาศในการทำงานดี จึงไม่น่าแปลกใจที่งานวิจัยมักพบว่าผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มีประสิทธิภาพในการทำงานดี และมีภาวะผู้นำที่ดี

 

Emotional Intelligence กับภาวะผู้นำ

การเป็นผู้นำจำเป็นต้องใช้ทักษะในการบริหารคนสูง ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ผู้นำสามารถเข้าใจคน นำคนได้ และสามารถทำให้ผู้อื่นสามารถทำงานร่วมกันภายใต้บรรยากาศที่ดีและมีแรงจูงใจในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิดที่หลายคนต่างก็ได้รับผลกระทบทางใจ ความฉลาดทางอารมณ์จะยิ่งมีบทบาทสำคัญในการเข้าใจและบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น ไปรับทราบถึงปัญหาของผู้อื่นและคิดแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม

การที่ผู้นำมีความฉลาดทางอารมณ์นอกจากจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้ว การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเข้าอกเข้าใจ และสื่อสารโดยใช้ empathy ยังเป็นผลดีต่อการรักษาทาเลนท์ไว้กับองค์กรอีกด้วยในภาวะที่คนเก่งต่างเป็นที่แย่งตัวกันเหมือนอย่างในตอนนี้อีกด้วย ผู้นำในยุคนี้ที่หลายองค์กรมองหาจึงเป็นผู้นำแบบ Empathetic Leader ที่มี empathy เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำ สามารถใช้ใจนำคน เป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับลูกน้องได้ มากกว่าจะมองหาผู้นำที่เก่งงานเพียงอย่างเดียว


ดูคลิปสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากคุณธิดารัตน์ | ทักษะ Emotional Intelligence ทำไมใครๆ ก็ควรมี