“ซื้อคอร์ส” หรือ “ออกแบบเอง” เคล็ดลับการพิจารณาเลือกรูปแบบคอร์สฝึกอบรมให้พนักงาน

April 02, 2024 HR Insight
“ซื้อคอร์ส” หรือ “ออกแบบเอง” เคล็ดลับการพิจารณาเลือกรูปแบบคอร์สฝึกอบรมให้พนักงาน

เมื่อการพัฒนาทักษะเป็นสิ่งที่พนักงานคาดหวังจากองค์กร การตัดสินใจเลือก training ที่ดีที่สุดให้กับพนักงานจึงเป็นหน้าที่สำคัญของชาว HR หรือทีม L&D ซึ่งในบางครั้งการตัดสินใจก็ไม่ง่ายซะทีเดียวเพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา มาลองดูกันว่าเมื่อต้องเลือกระหว่าง การซื้อคอร์สสำเร็จรูป กับ การออกแบบคอร์สเอง เราจะต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง

คอร์สสำเร็จรูป (Off-the-shelf courses)


คอร์สสำเร็จรูปคือคอร์สที่มีขายทั่วไป ใคร ๆ ก็สามารถสมัครเรียนได้ คอร์สสำเร็จรูปยังแตกย่อยได้อีกหลายรูปแบบ เช่น คอร์สแบบ e-learning ที่ผู้เรียนสามารถเรียนออนไลน์เมื่อไหร่ก็ได้ตามความสะดวก เพราะเรียนคนเดียวกับวิดีโอและ material ที่ทำเสร็จมาแล้ว หรือคอร์สแบบ public training ที่ผู้เรียนจะได้เรียนสดกับวิทยากรไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์หรือออนไซต์ มีกำหนดวันและเวลาเรียนชัดเจน ซึ่งผู้เรียนจะได้มีโอกาสเรียนร่วมกับพนักงานจากองค์กรอื่น ๆ ด้วย  

- สถานการณ์ที่เหมาะกับการซื้อคอร์สสำเร็จรูป


1.ต้องการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานรายบุคคลอย่างตรงจุด
พนักงานแต่ละคนมีจุดแข็ง จุดอ่อน และมีเป้าหมายในพัฒนาตัวเองที่แตกต่างกันไป แม้กระทั่งคนที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกันก็ตาม การเลือกซื้อคอร์สให้กับพนักงานหรือเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกคอร์สที่ตรงกับความต้องการของตัวเองที่สุด จึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาทักษะของพนักงานคนนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี


2.ต้องการให้พนักงานได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ
บริษัทที่ทำคอร์สสำเร็จรูปในปัจจุบันมักแข่งขันกันด้วยการดึงตัวผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านนั้น ๆ มาเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเราที่ได้มีตัวเลือกดี ๆ มากมายและมั่นใจคุณภาพของเนื้อหาได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลเท่านั้น ปัจจุบันยังมีคอร์สมากมายที่ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือองค์กรระดับโลกให้เราได้เลือกเรียนอีกด้วย


3.ต้องการความรวดเร็ว
ถ้าเล็งเห็นว่าพนักงานจำเป็นต้องพัฒนาทักษะนั้น ๆ โดยด่วน การซื้อคอร์สสำเร็จรูปจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เพราะสมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลยหรือเริ่มเรียนหลังจากสมัครเพียงไม่นาน

- สิ่งที่ควรคำนึงของการซื้อคอร์สสำเร็จรูป


เนื่องจากเนื้อหาของคอร์สสำเร็จรูปมักออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่หลากหลาย ไม่ได้ถูก customize ให้เข้ากับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ จึงมีโอกาสที่เนื้อหาของคอร์สจะไม่ตรงกับเป้าหมายขององค์กรแบบ 100% หรือหากเป็นคอร์สจากต่างประเทศก็อาจมีบริบทที่แตกต่างจากเราไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจะยังคงนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ หากองค์กรมีโควต้าซื้อคอร์สสำเร็จรูปให้พนักงานอย่างจำกัด องค์กรจำเป็นต้องหาวิธีกำหนดโควต้าอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมของพนักงาน

คอร์สออกแบบเอง (Custom courses)


คอร์สออกแบบเองหมายถึงคอร์สที่จัดทำขึ้นเพื่อพนักงานในองค์กรของเราโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่การทำรีเสิร์ชเพื่อค้นหาความต้องการของพนักงานและเป้าหมายองค์กร รูปแบบการเรียนที่เหมาะสม เนื้อหาที่เหมาะสม การจัดคอร์สให้เกิดขึ้นจริง ไปจนถึงการวัดประเมินผลและนำผลลัพธ์มาพัฒนาคอร์สให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ออกแบบสามารถเป็นได้ทั้ง HR หรือ L&D ขององค์กร หรือบริษัทเอกชนภายนอกที่ถูกจ้างให้ช่วยออกแบบก็ได้

- สถานการณ์ที่เหมาะกับการออกแบบคอร์สเอง

1.องค์กรมีเป้าหมายการเรียนที่ชัดเจนและต้องการคอร์สที่มีเอกลักษณ์ คอร์สออกแบบเองสามารถกำหนดเนื้อหา รูปแบบการเรียน material ต่าง ๆ ระยะเวลาเรียน ผู้มีส่วนร่วม และอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่ จึงตอบโจทย์ทั้งพนักงานและองค์กรแบบครบทุกมิติ การออกแบบคอร์สเองจะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่เราต้องการนำเสนอ branding ให้พนักงานเข้าใจ มี case study ของตัวเองที่อยากเล่า อยากมีส่วนร่วมกับพนักงาน หรืออยากให้ผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน

2.ต้องการให้พนักงานจำนวนมากได้เรียน ไม่ว่าจะเป็นคอร์สแบบออนไลน์หรือออนไซต์ คอร์สออกแบบเองจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าในเรื่องจำนวนครั้งที่เรียนและจำนวนผู้เรียน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึง เมื่อคอร์สเสร็จสมบูรณ์แล้ว การนำคอร์สมาจัดซ้ำไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเสียเพิ่มไม่มากนัก เหมาะกับองค์กรใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก เพราะเรียนได้หลายรุ่น หลายครั้ง และคุ้มค่าในระยะยาว

3.เหมาะอย่างมากกับคอร์สบางประเภท เช่น onboarding หรือ sales process training ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันในแต่ละองค์กร การออกแบบคอร์สเองยังมีประโยชน์มากในกรณีที่องค์กรมีทาเลนต์ที่เก่งมาก ๆ ในด้านต่าง ๆ โดยให้ทาเลนต์เหล่านั้นเป็นวิทยากรถ่ายทอดเคล็ดลับให้คนในองค์กรโดยเฉพาะ เราจะได้ original content ที่หาไม่ได้จากคอร์สทั่วไปในตลาด

- สิ่งที่ควรคำนึงของของคอร์สออกแบบเอง


การออกแบบคอร์สเองจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรคนและเวลามากเพื่อพัฒนาคอร์สเรียนให้ดีที่สุด ต้องใช้ทีมงานฝ่ายต่าง ๆ ที่จะมีส่วนในการผลิตเนี้อหา ผลิตสื่อ หรือจัดการอบรมให้เกิดขึ้น เช่น กราฟิกดีไซเนอร์ นักเขียนโปรแกรม และ moderator เป็นต้น ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นเงินแล้ว การออกแบบคอร์สเองมีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสูงกว่า ทั้งเงินเดือนของทีมงาน ค่าแพลตฟอร์มที่ใช้เรียน และค่าจ้างวิทยากรที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

 

โดยสรุปแล้ว ทั้งคอร์สสำเร็จรูปและคอร์สออกแบบเองต่างก็มีความเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ถ้าองค์กรต้องการความสะดวกรวดเร็ว และมองว่าคอร์สในตลาดสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้ค่อนข้างดี ก็อาจพิจารณาเลือกตัวเลือกซื้อคอร์สที่มีอยู่แล้วไปก่อน ในระหว่างนี้ก็ใช้เวลาศึกษาและพัฒนาหลักสูตรของตัวเองที่มีความ unique ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาทักษะพนักงานขององค์กร ซึ่งจะมีความคุ้มค่าในระยะยาวเป็นลำดับต่อไป

 

------

Adecco Human Capital Solutions พร้อมช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานในองค์กรของคุณด้วย In-house training และ Public training ในหลากหลายทักษะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

อ้างอิง: https://www.linkedin.com/business/talent/blog/learning-and-development/employee-learning-content-build-it-or-buy-it

https://www.blink.it/en/blog/elearning-content-make-or-buy