วิธีเขียน Job description ให้ Inclusive มากยิ่งขึ้น

January 12, 2024 HR Insight
วิธีเขียน Job description ให้ Inclusive มากยิ่งขึ้น

เมื่อพูดถึงการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ให้ความสำคัญกับ DEI เรามักจะนึกถึงการปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในความแตกต่างหลากหลายได้อย่างมีความสุข หรืออาจรวมไปถึงการสรรหาพนักงานให้มีความหลากหลายมากขึ้น แต่เราอาจหลงลืมไปว่าจริง ๆ แล้วการให้ความสำคัญกับ DEI สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่การเขียนประกาศรับสมัครงาน ซึ่งแทบจะเป็น first impression ที่ผู้สมัครจะได้รู้จักกับองค์กร

มาลองเช็คกันเลยว่า ประกาศรับสมัครงานที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับ DEI อย่างแท้จริง จะมีการใช้ภาษาแตกต่างจากประกาศรับสมัครทั่ว ๆ ไปอย่างไร

 

หัวข้อ

คำ/ประโยคที่ไม่แนะนำ

คำ/ประโยคที่แนะนำ

หมายเหตุ

สัญชาติ (Nationality)

 • Thai preferred
 • Thailand residents preferred
 • Employment pass holders preferred
 • Legally entitled to work in Thailand
 • ใช้ประโยคที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกสัญชาติที่สามารถทำงานในประเทศหนึ่ง ๆ ได้อย่างถูกกฎหมาย

เชื้อชาติ (Race)

 • Caucasians preferred
 • Asians only
 • A Sales Assistant specialized in European movies is required
 • Asian civilization museum guide
 • ใช้ประโยคบอกคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบที่บางเชื้อชาติอาจทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ ได้ดี แต่ไม่ปิดกั้นเชื้อชาติอื่น ๆ ที่มีความสามารถ

ภาษา (Language)

 • Malay mother tongue
 • Must be an English native speaker
 • Translator for a Malay magazine
 • Lead group tours for Chinese tourists
 • Mandarin is an advantage
 • Fluent in English / Proficient in English
 • ใช้ประโยคบอกหน้าที่รับผิดชอบที่ทำให้ผู้สมัครอนุมานได้ว่าจำเป็นต้องใช้ภาษาใด หรือบอกคุณสมบัติที่ต้องการตรง ๆ แต่ไม่ปิดกั้นผู้สมัครชาติอื่นที่มีความสามารถด้านภาษา

อายุ (Age)

 • 25-30 preferred
 • Above 18 only
 • 3-7 years of relevant working experience required
 • Service staff able to sell alcohol
 • ใช้ประโยคระบุประสบการณ์ทำงานที่จำเป็นหรือบอกคุณสมบัติบางอย่างที่ช่วงอายุอาจมีผลต่อการทำงาน
 • ในการประกาศรับสมัคร Entry level ควรหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เฉพาะ เช่น KPIs, procurement, SLAs เนื่องจากอาจทำให้ผู้สมัครไม่เข้าใจและเกิดความลังเลว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ ทั้งที่จริง ๆ แล้วมีคุณสมบัติเพียงพอ

ศาสนา (Religion)

 • No Muslims
 • Christians preferred
 • Able to handle all kinds of meat
 • Church assistant needed
 • ใช้ประโยคบอกหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้สมัครเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเอง

เพศ (Gender / Sexual Orientation)

 • Strong guys needed
 • Ladies only
 • Salesman / Waitress / Chairman / Flight Stewardess
 • He / She / Guys / Man / Women
 • Physical work is required
 • Require ability to carry heavy load of at least 10kg
 • Women’s Fashion Boutique is looking for Sales Assistant
 • Salesperson / Server / Chairperson / Flight Attendant
 • You / They / People / The candidate
 • ใช้ประโยคบอกหน้าที่รับผิดชอบหรือบอกประเภทของธุรกิจให้ผู้สมัครเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเอง โดยไม่กีดกันทางเพศ
 • ตั้งชื่อตำแหน่งและคำสรรพนามที่ไม่เอนเอียงไปทางเพศใดเพศหนึ่ง

ความพิการ (Disability / Illness)

 • Physically able
 • Good health condition
 • Required to remain standing up for several hours
 • Required to work under pressure and be able to handle stress
 • เนื่องจากความพิการมีความหลากหลาย จึงไม่ควรใช้ประโยคที่แสดงการเหมารวมว่าผู้พิการทุกประเภทจะไม่สามารถทำงานได้เลย ควรใช้ประโยคบอกคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้สมัครพิจารณาความเหมาะสมเอง

สถานภาพสมรส (Marital / Family Status)

 • No family commitments
 • Preferably single
 • Required to work long hours
 • Frequent overseas traveling is expected
 • ใช้ประโยคบอกหน้าที่รับผิดชอบซึ่งอาจมีผลต่อสถานภาพสมรสให้ผู้สมัครเป็นผู้พิจารณาเองว่ารับได้หรือไม่

Tips เพิ่มเติมสำหรับการเขียนประกาศรับสมัครงานในปี 2024

 • ในการเขียนสวัสดิการของพนักงาน แม้ว่าสวัสดิการบางอย่างจะไม่ใช่สวัสดิการสำหรับทุกคน เช่น ลาคลอด หรือค่าเลี้ยงบุตร แต่การเขียนสวัสดิการเหล่านี้สามารถแสดงให้ผู้สมัครเห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับคนหลากหลายประเภทซึ่งเป็นเรื่องดี ดังนั้นคุณสามารถเขียนลงไปได้โดยไม่ต้องกังวล
 • ผลสำรวจโดย LinkedIn พบว่าflexibility เป็นคำที่ผู้สมัครมองหาเป็นอันดับต้น ๆ เมื่ออ่านประกาศรับสมัคร โดยประกาศที่เน้นเรื่องนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับประกาศที่ไม่มีระบุเรื่องดังกล่าว ดังนั้นหากองค์กรของคุณมีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น อย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปเพื่อให้ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมากขึ้น
 • ผลสำรวจยังพบอีกว่า การตัดคุณสมบัติบางอย่างที่ไม่ได้จำเป็นจริง ๆ ออก เพื่อให้ประกาศกระชับมากขึ้น (รวม ๆ แล้วน้อยกว่า 300 คำ) สามารถช่วยให้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นได้ 8.4% เนื่องจากผู้สมัครมักใช้เวลากับประกาศแต่ละอันไม่นานนัก
 • ตัดประโยคมีประสบการณ์ x-x ปี ออกจากประกาศรับสมัครงาน Entry level เพื่อให้เป็นตำแหน่งสำหรับ Entry level อย่างแท้จริง

 

จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าแค่เราเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเพียงเล็กน้อย ก็สามารถช่วยให้ประกาศรับสมัครดู inclusive ขึ้นได้อีกเยอะ หวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ปีนี้องค์กรของคุณมีภาพลักษณ์ที่ใคร ๆ ก็อยากร่วมงานด้วยและมี candidate pool ให้เลือกอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

อ้างอิง: https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-acquisition/job-posts-that-cite-well-being-flexibility-culture-get-more-applications

https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-acquisition/tips-to-increase-number-of-job-applicants?trk=daily-blog-newslette