10 สายงานมาแรงในไทย จากผลสำรวจของ LinkedIn

February 11, 2021 HR Insight
10 สายงานมาแรงในไทย  จากผลสำรวจของ LinkedIn

ลิงก์อินได้เผยแพร่รายงาน “Jobs on the Rise” โดยได้จัดอันดับอาชีพที่กำลังรุ่งพุงแรงในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากรายงานพบว่าสายงานที่กำลังมาเติบโตในภูมิภาคนี้ได้แก่ สายงานด้านสุขภาพ การศึกษา และดิจิทัล ที่ได้รับอิทธิพลในเชิงบวกจากผลกระทบโควิด-19 โดยสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในประเทศไทยนั้น มี 10 สายงานหลักๆ ดังนี้  

1. Digital content


ตำแหน่งงานมาแร
ง: Editor, copywriter, podcaster, YouTube content creator, video editor 

ทักษะที่จำเป็น: Public speaking, proof reading, video editing, Adobe Premier Pro, creative writing 

2. Data analyst


ตำแหน่งงานมาแรง
: Business operations analyst, business development analyst, data analyst 

ทักษะที่จำเป็น: Data analysis, data visualization, analytical skills, database programming language SQL, requirements analysis 

3. Software & technology


ตำแหน่งงานมาแรง: Web developer, system analyst, mobile application developer, full stack engineer, front-end developer, DevOps consultant who manages software development and IT operations 
ทักษะที่จำเป็น: JavaScript, web development, Amazon Web Services (AWS), MySQL และ HTML 

4. Finance & insurance


ตำแหน่งงานมาแรง: Financial advisor, accountant, financial planner, finance specialist, insurance agent 
ทักษะที่จำเป็น: Financial planning, insurance, risk management, financial analysis, accounting 

5. Education


ตำแหน่งงานมาแรง: English second language teacher, Chinese teacher, academic tutor, information technology teacher, mathematics tutor 
ทักษะที่จำเป็น: Educational leadership, curriculum development language teaching, English as a Second Language (ESL), tutoring  

6. Digital marketing


ตำแหน่งงานมาแรง: Social media manager, digital marketing specialist, social media marketing specialist, marketing analyst 
ทักษะที่จำเป็น: Social media marketing, copywriting, Google Analytics, lead generation, digital marketing  

7. Business development and sales


ตำแหน่งงานมาแรง: Sales specialist, account manager, account executive, business development specialist 
ทักษะที่จำเป็น: Negotiation, account management, business development, business planning, lead generation to help attract consumer interest  

8. Health-care/medical support


ตำแหน่งงานมาแรง: Medical technologist, pharmacy assistant, healthcare assistant, medical officer, medical specialist 
ทักษะที่จำเป็น: Health care, medical assisting, pharmaceuticals, medical education, clinical research  

9. Supply chain


ตำแหน่งงานมาแรง: Distributor, logistics supervisor, operational specialist, logistics manager 
ทักษะที่จำเป็น: Operations management, supply chain management, warehouse operations  

10. Specialized engineering


ตำแหน่งงานมาแรง: Mechanical engineer, manufacturing engineer, engineering team lead 
ทักษะที่จำเป็น: computer program Solidworks, software AutoCad, Six Sigma techniques, structural engineering 
 
อ้างอิง CNBC 


เกี่ยวกับ Adecco 

Adecco เป็น Recruitment Agency ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและบริการด้าน recruitment แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งบริการสรรหาพนักงานประจำและบริการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว รวมถึงบริการ executive search สรรหาผู้บริหารให้องค์กร 

  • ลูกค้าองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อรับคำปรึกษาจาก recruitment consultant ของเรา ที่ webmaster@adecco.co.th หรือติดต่อ Adecco สาขาใกล้คุณ โดยทางเราเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด