เปิดโพลล์! หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องอยากทำงานให้

July 09, 2018 HR Insight,Leadership

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหัวหน้าเป็นส่วนสำคัญที่ลูกน้องใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจลาออกหรืออยู่ต่อกับองค์กร หากหัวหน้าดีลูกน้องก็เต็มใจและพร้อมทุ่มเทเต็มที่กับองค์กร ในทางกลับกันหากหัวหน้าไม่ดีก็จะบั่นทอนกำลังใจในการทำงานจนส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกในที่สุด

อเด็คโก้ได้จัดทำโพลล์สำรวจกับพนักงานคนไทยจำนวน 2,076 คน มาดูกันว่า “หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้”ยุติธรรม ครองแชมป์คุณสมบัติหัวหน้าที่ลูกน้องเทใจให้ 

จากการสำรวจกับพนักงานในหลายองค์กร หลากเจเนอเรชั่น จำนวน 2,076 คน พบว่า คุณสมบัติของหัวหน้าที่ลูกน้องต้องการมากที่สุด คือ “ความยุติธรรม” โดยส่วนใหญ่หวังให้หัวหน้าให้ความเสมอภาคกับทุกคนในทีม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนตัวหรือพวกพ้อง แต่ควรตัดสินคนจากผลงานและความถูกต้อง รองลงมาคือ “การสื่อสารที่ชัดเจน” “ความมีเหตุผล” “ไม่เอาเปรียบลูกน้อง” “ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง” ตามลำดับ


Gen X หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี 1965-1980 จากผลสำรวจพบว่าหัวหน้าที่ Gen X อยากทำงานด้วย คือหัวหน้าที่ มีความยุติธรรม สื่อสารชัดเจน มีเหตุผล กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และให้เกียรติกัน

โดยข้อที่มีคะแนนโดดเด่นต่างจาก Gen อื่นก็คือ “กล้าคิดกล้าตัดสินใจ” Gen X อยู่ในช่วง Mid-Career ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ท้าทายความสามารถ พวกเขาต้องการหัวหน้าที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางและจุดประสงค์การทำงานที่ชัดเจน นอกจากนี้พวกเขายังต้องการคำปรึกษาจากหัวหน้ามากกว่าที่จะตัดสินใจเองเพียงลำพัง หัวหน้าจึงควรที่จะสื่อสารให้ ตัดสินใจเด็ดขาด ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เป็นที่พึ่งพาในการให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกน้อง ซึ่งจะป็นการแสดงให้เห็นว่าหัวหน้านอกจากจะมีความสามารถแล้วยังและใส่ใจสนับสนุนลูกน้องอีกด้วยGen Y หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี 1981-1992
จากผลสำรวจพบว่าหัวหน้าที่ Gen Y อยากทำงานด้วย คือหัวหน้าที่ มีความยุติธรรม สื่อสารชัดเจน มีเหตุผล ไม่เอาเปรียบลูกน้อง และให้เกียรติกัน

โดยข้อที่เป็นจุดเด่นต่างจาก Gen อื่นก็คือ “ไม่เอาเปรียบลูกน้อง” (70.44%) Gen Y ให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลกว่า Gen อื่น พวกเขาต้องการหัวหน้าที่ไม่เอาเปรียบ เคารพซึ่งกันและกัน รักษาระยะห่าง ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว คนที่เป็นหัวหน้าจึงต้องปรับตัว เคารพเวลาส่วนตัวของลูกน้อง ไม่ส่งไลน์สั่งงานไปตอนดึกๆ หรือซักไซ้ถามถามเรื่องส่วนตัวมากเกินไป แม้จะถามด้วยความเป็นห่วงก็ตามGen Z หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี 1993-ปัจจุบัน
จากผลสำรวจพบว่าหัวหน้าที่ Gen Z อยากทำงานด้วย คือหัวหน้าที่ รับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง ไม่เอาเปรียบลูกน้อง ให้เกียรติ สื่อสารชัดเจน และมีเหตุผล Z

โดยข้อที่มีคะแนนโดดเด่นต่างจาก Gen อื่นๆ ก็คือ “การรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง” Gen Z เป็นเด็กจบใหม่ไฟแรง พวกเขาอยากที่จะเรียนรู้และเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ จึงต้องการหัวหน้าที่เปิดกว้างทางความคิด และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและให้ฟีดแบ็คในการทำงาน โดยอาจใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นช่องทางในการสื่อสารก็ได้ เพราะ Gen นี้มีความคุ้นเคยทางเทคโนโลยีสูงGen B / Baby Boomer
หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี 1945-1964


จากผลสำรวจพบว่าหัวหน้าที่ Gen B อยากทำงานด้วย คือหัวหน้าที่ มีความยุติธรรม มีเหตุผล กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีเหตุผล รักษาคำพูด และรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง

โดยข้อที่มีคะแนนโดดเด่นต่างจาก Gen อื่นก็คือ “รักษาคำพูด” ด้วยความที่ Gen B มีวัยที่อาวุโสพวกเขาจึงต้องการหัวหน้าที่มีภาวะผู้นำสูง ตัดสินใจเด็ดขาดและรักษาคำพูด เมื่อพูดสิ่งใดควรทำให้ได้อย่างที่พูด Gen B เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงานสูง พวกเขาจึงชอบหัวหน้าที่รับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามเรื่องการให้ Feedback ด้านลบ หัวหน้าควรระมัดระวังในการใช้คำพูด เพราะ Gen B ไม่ชอบการเสียหน้า

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด whitepaper ฉบับเต็มได้ที่ >> http://adec.co/rxKmR3

#AdeccoThailand #Whitepaper #LeadershipSurvey