เกร็ดความรู้เรื่องลากิจที่พนักงานออฟฟิศต้องรู้

October 20, 2021 Career Advice

หลายคนอาจสงสัยว่า ลากิจคืออะไร? ลากิจใช้กับเหตุผลอะไรได้บ้าง? ลากิจได้สูงสุดกี่วัน? วันนี้ Adecco จะช่วยคุณตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเกี่ยวกับลากิจกันค่ะ

 

ลากิจคืออะไร

ลากิจ หมายถึงการลาเพื่อไปทำกิจธุระจำเป็นที่คนอื่นไม่สามารถทำแทนได้ ในทางกฎหมายระบุเพียงว่า “ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่าสามวันทำงาน” ดังนั้นองค์กรจึงสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ลากิจตามความเหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่จะระบุไว้ในระเบียบขององค์กร

 

ตัวอย่างที่ถือเป็นการลากิจ

  • ลาไปติดต่อหน่วยงานราชการ

  • ลาไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาล

  • ลาไปฉีดวัคซีนโควิดตามกำหนดที่หน่วยงานนัดหมาย

  • ลาไปงานศพของคนในครอบครัว (พ่อ แม่ พี่น้อง สามี ภรรยา ลูก)

  • ลาไปงานรับปริญญาของตัวเอง

  • ลาจัดงานสมรสบุตร จัดงานอุปสมบท

 

ลากิจได้สูงสุดกี่วัน?

ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา 34 ลูกจ้างสามารถลากิจได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานต่อปี แต่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในระหว่างที่ลากิจไม่เกิน 3 วันทำงานต่อปี  ดังนั้นในทางปฏิบัติองค์กรจึงให้สิทธิ์พนักงานลากิจได้ 3 วัน แต่หากพนักงานใช้สิทธิ์ลากิจไปครบ 3 วันแล้วและต้องการลากิจเพิ่ม พนักงานก็จะไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่ลากิจ องค์กรจึงแนะนำให้พนักงานใช้วันพักร้อนแทน