อเด็คโก้ยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ช่วยเหลือคนพิการให้มีงานทำ

October 26, 2021 Local News
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย โดยคุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คุณพิทยา พรหมจรรยา (ผู้อำนวยการสำนักบริหาร) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม กับ กระทรวงแรงงาน โดย คุณไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ในการดูแลตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน ภายในงานได้รับเกียรติจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยทั้ง 7 แห่งที่ร่วมลงนามในโครงการนำร่องครั้งนี้

อเด็คโก้นับเป็นบริษัทจัดหางานแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ตามปณิธานของบริษัท ที่ว่า 'Making the Future Work for Everyone'