สัมภาษณ์พิเศษคุณธิดารัตน์กับ Future Trends

January 21, 2022 Press Releases

คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ Future Trends ถึงความสำคัญของ Emotional Intelligence และการวางเป้าหมายเพื่อการประสบความสำเร็จในอาชีพด้วยเทคนิค smart goal ในคอนเทนต์ Working Coach Series ที่รวบรวมเทคนิคการทำงานและประสบการณ์จากคนทำงานตัวจริงในแวดวงต่างๆ

ทักษะ Emotional Intelligence ทำไมใครๆ ก็ควรมี l Working Coach
ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ l Working Coach