'Street Day'กะเทาะเปลือกเด็กจบใหม่

April 01, 2015 Local News

การว่างงานของเด็กจบใหม่ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ประชากรมากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลกกำลังว่างงาน ซึ่งเกือบ40เปอร์เซ็นต์มีอายุ 25 ปีหรือต่ำกว่า ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปยังคงมีตำแหน่งงานว่าง 8 ล้านตำแหน่ง หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนทักษะในการทำงานและคนเก่งที่ได้งานไม่ตรงกับความสามารถ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลและความสามารถในการผลิต หากเรื่องนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาจส่งผลให้กลุ่มแรงงานคนรุ่นใหม่ขาดแรงบันดาลใจ และกลายเป็น “กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ตกงาน” (Lost Generation) 

จากดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูด และรักษาคนเก่งทั่วโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดทำขึ้นในเดือนมกราคมโดยความร่วมมือของสถาบัน INSEAD, HCLI และกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ เน้นย้ำถึง การลงทุนในระบบการศึกษาของประเทศที่ติดอันดับที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการอบรมสายอาชีพ การปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาในลักษณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อการสร้างแรงงานในอนาคต

ทุกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ได้ไม่เฉพาะเพียงแต่ภาครัฐเท่านั้น กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ผ่านการจัดกิจกรรมในวันที่ 26 มีนาคม โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 พนักงานอเด็คโก้กว่า 7000 คนใน 50 ประเทศทั่วโลกพร้อมใจกันออกมาตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถานที่สาธารณะ รวมถึงการจัด Open House เพื่อให้คำแนะนำ ชี้แนวทางและจัดอบรมเรื่องการเตรียมตัวสมัครงาน อาทิ การเขียน Resume จดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานแก่กลุ่มบัณฑิตจบใหม่และผู้หางานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Patrick De Maeseneire ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอเด็คโก้ทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรม Street Day ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า การว่างงานของเด็กจบใหม่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้จนกว่าภาครัฐจะปฏิรูปโครงสร้างเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานและผลักดันเศรษฐกิจให้ดีขึ้น นอกเสียจากว่าองค์กรอย่างเราจะร่วมกันช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

กิจกรรม Street Day เป็นการริเริ่มของบริษัทอเด็คโก้ทั่วโลก โดยในวันที่ 26 มีนาคม อเด็คโก้ในฝรั่งเศสกว่า 900 สาขาจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาใน 36 เมือง อเด็คโก้สหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมใน 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อเด็คโก้ สหราชอาณาจักรออกวางแผนจัด200 กิจกรรม รวมถึงเข้าไปให้คำแนะนำในวิทยาลัย 30 แห่งและโรงเรียน 26 แห่ง ขณะที่อเด็คโก้สเปนจะออกไปตามสถานที่สาธารณะกว่า 100 แห่งและ 5 มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายถูกจัดขึ้นในเอเชียและละตินอเมริกา ในประเทศญี่ปุ่น พนักงานอเด็คโก้กว่า 100 คนจะจัดกิจกรรมใน 4 เมือง
กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยจัดกิจกรรม Street Day โดยใช้ชื่องานว่า “กะเทาะเปลือกเด็กจบใหม่” ที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี กรุงเทพ รวบรวมทีมงานที่ปรึกษาด้านการจัดหางานมืออาชีพมาให้คำแนะนำแก่น้องๆนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2558 รวมถึงบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการดึงศักยภาพในตัว ค้นหาจุดเด่นของตนเอง ผ่านการแนะแนวสายอาชีพแบบตัวต่อตัว (One on One Career Coaching) 

นอกจากนี้ยังสามารถร่วมค้นหาตัวตนในการทำงาน (Will Do) และมองหาความเหมาะสมในงานและองค์กร (Will Fit) ผ่านแบบทดสอบอันทันสมัย Online Assessment Center สัมมนาพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนเรซูเม่และสัมภาษณ์งาน" โดยวิทยากรมืออาชีพจากอเด็คโก้ และกิจกรรมสนุกๆอย่างเกมส์ไพ่ทำนายอาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมีความสุขและค้นหางานที่ตนเองรัก ทั้งยังมีบูธ Salary Guide ที่พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องเงินเดือนในสายอาชีพต่างๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากผู้สมัครของอเด็คโก้ในปี 2014 นำมาประมวลผลเป็นรายได้ในแต่ละตำแหน่งจำแนกตามสายอาชีพ สำหรับน้องๆที่สนใจสมัครงานยังสามารถทิ้งประวัติได้ที่บูธอเด็คโก้ซึ่งเปิดรับ resume ของเด็กจบใหม่เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสมัครงานต่อไป

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ กล่าวว่า “อยากเห็นเด็กไทยทุกคนรู้จักตัวเองในทุกมิติ เข้าใจคุณค่า ความสนใจและความสามารถของตนเป็นอย่างดีและมุ่งสู่สายงานอาชีพที่เหมาะสม ได้ทำงานที่ตัวเองรัก มีความสุขในการทำงานทุกวัน เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดความสามารถของตนนำไปสู่ความยั่งยืนในสายงานและกลายเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศไทย”

งานกะเทาะเปลือกเด็กจบใหม่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้น้องนักศึกษาจบใหม่ทราบทิศทางอนาคตด้านการทำงานและก้าวไปในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการวางโครงสร้างสังคมการทำงานที่ดีขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ที่มา: Krungthep Turakij

แหล่งข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง: