การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

September 27, 2017 Resume Writing & Interview​

การสัมภาษณ์งานเป็นบททดสอบด่านแรกที่สำคัญสำหรับผู้สมัครงานที่จะสร้างความประทับใจต่อผู้สัมภาษณ์ และนำเสนอตัวเองเพื่อให้ได้งานในตำแหน่งที่ต้องการ

ในหลายๆองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรต่างชาติจะให้ผู้สมัครสัมภาษณ์และแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการทำความรู้จักกับผู้สมัครงานและทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน 

ฉะนั้นผู้สมัครงานจำเป็นต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมโดยการร่างและกำหนดเนื้อหาคร่าว ๆ ที่จะพูดให้ครอบคลุมประเด็นที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการทราบ ฝึกซ้อมการพูดให้ไหลลื่น ฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง และใช้ภาษาที่สุภาพเป็นทางการ

นอกจากนี้การแนะนำตัวควรแสดงให้เห็นว่าเราคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งที่สมัคร เนื้อหาจึงควรตรงประเด็น สามารถนำเสนอศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของตัวเองได้ ที่สำคัญผู้สมัครควรสบตาพร้อมกับยิ้มผู้ให้สัมภาษณ์เป็นระยะ ๆ เพื่อแสดงถึงความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังนำเสนอ

สำหรับเนื้อหาในการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานที่อเด็คโก้แนะนำนั้นควรประกอบไปด้วย

  1. แนะนำชื่อผู้สมัคร: ชื่อจริง นามสกุล
  2. ประวัติการศึกษา

ผู้สมัครควรกล่าวถึงประวัติการศึกษาสูงสุด 2-3 ลำดับแรก เช่น หากจบปริญญาตรีอาจเริ่มแนะนำจากการศึกษาระดับมัธยมต่อด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือหากจบปริญญาโทควรเริ่มต้นแนะนำที่ปริญญาตรี ต่อด้วยปริญญาโท ตามลำดับ

  1. ประสบการณ์การทำงาน

ผู้สมัครควรอธิบายถึงตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ ในกรณีของเด็กจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์สามารถอธิบายถึงประสบการณ์การฝึกงานหรือกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยได้ โดยควรชี้ให้เห็นว่าเราได้อะไรจากประสบการณ์เหล่านั้นบ้าง

  1. เป้าหมาย

หัวข้อนี้เป็นโอกาสที่ผู้สมัครจะแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายและแรงจูงใจในการทำงานในองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้สัมภาษณ์ว่าเรามีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะทุ่มเทและเติบโตไปกับองค์กร

  1. จุดแข็ง

จุดแข็งควรเป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครที่เอื้อต่อการทำงานในตำแหน่งที่สมัคร โดยนอกจากความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว ทักษะด้านสังคม (Soft Skills) เช่น ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะเจรจาต่อรอง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความอดทน และการรู้จักปรับตัว เป็นต้น ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรกล่าวถึง เพราะถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่องค์กรใช้ในการคัดเลือกรับผู้สมัครเข้าทำงาน

  1. งานอดิเรก

งานอดิเรกจะแสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์และบุคลิกของผู้สมัครว่าเป็นอย่างไรตลอดจนสะท้อนว่าผู้สมัครสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน และงานอดิเรกนั้นส่งผลกระทบหรือมีส่วนสนับสนุนกับงานที่ทำอยู่หรือไม่ ดังนั้นผู้สมัครควรเลือกกล่าวถึงกิจกรรมที่เหมาะสมกับการสัมภาษณ์งาน เลือกมาสัก 2-3 เรื่อง ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงงานอดิเรกทั้งหมด

 

ตัวอย่างการแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจบใหม่และผู้เริ่มทำงาน

รับโอกาสงานมากมายจากบริษัทชั้นนำ คลิก >> ฝากประวัติสมัครงานฟรี 

กดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในการหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และการทำงานเพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดียของอเด็คโก้ทุกช่องทาง

Facebook